2023 GLOBALA MEGATRENDER

LÄS OM FRAMTIDA TRENDER

 

DE 10 STÖRSTA MEGATRENDERNA

Vi har valt ut de största trenderna som kommer att dominera branschen, speciellt för dig. Trenderna handlar också om att arbetslivet i allt högre grad sker på digitala plattformar med digitala verktyg, vilket kräver nya digitala kompetenser.


 

 1. Hållbarhet
  Konica Minolta tillämpar ett hållbart och ansvarsfullt affärsbeteende som skapar ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde i lika stor utsträckning. Detta understryker vår avsikt att vara ett företag som arbetar för att lösa miljömässiga och sociala problem samtidigt som vi uppnår affärstillväxt.

   
 2. Molntjänster
  År 2023 kommer 78% av organisationerna att använda molnplattformar som en del av en distribuerad IT-infrastruktur. Detta innebär att data och bearbetning kan hanteras i molnet, men göras tillgängliga för enheter snabbare.

   
 3. Artificiell intelligens (AI)
  AI är en av de största tekniktrenderna som idag används i videoövervakningskameror, som är avancerade teknikbaserade verktyg. Kameran har redan hjälpt tusentals människor, t.ex. På byggarbetsplatser att känna igen mönster och sedan agera på vad den har upptäckt.

   
 4. Säkerhetstjänster
  Mängden data som samlas in om varje person, produkt och organisation kommer att fortsätta växa exponentiellt, liksom behovet av att hålla vår personliga datainformation hemlig.

   
 5. Samarbete
  Samarbete är vägen till framgång för dig och ditt team inom din organisation, genom att driva effektivitet, innovation, kvalitetsarbete och relationsbyggande.

   
 6. Automatisk styrning
  Automation är ett viktigt strategiskt verktyg för att öka effektiviteten och flexibiliteten i arbetsflödena i ett företag och säkra grunden för fortsatt tillväxt. Automation tillför också värde till ditt företag genom snabbare processutförande, högre kvalitet, färre fel och bättre efterlevnad, samt större medarbetarnöjdhet.

   
 7. Flexibilitet på arbetsplatsen
  Tekniska framsteg har ökat flexibiliteten på arbetsplatsen. Medarbetarna är inte längre bundna till skrivbordet utan kan utföra sina arbetsuppgifter i mer flexibla och okonventionella miljöer. Detta frigör mer tid och energi för den anställdes familj och fritid, vilket bidrar till ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse.

   
 8. Digitala arbetsflöden
  Att digitalisera arbetsflöden kan kännas överväldigande, men har många fördelar! Du kommer att spara mycket tid och ditt företag kommer att kunna åstadkomma mer med mindre ansträngning och kvalitet.

   
 9. Framtidens uppkoppling
  Snabba digitala uppkopplingar, som drivs av 5G och IoT, har potential att frigöra ekonomisk aktivitet. Så mycket att snabbare uppkopplingar inom "mobilitet, sjukvård, tillverkning och detaljhandel kan öka den globala BNP med 1,2 biljoner USD till 2 biljoner USD fram till 2030.

   
 10. Processautomatisering och virtualisering
  Ungefär hälften av alla befintliga arbetsuppgifter kan automatiseras under de närmaste decennierna i takt med att processautomatisering och virtualisering blir allt vanligare.

 

Vi levererar lösningar för din arbetsplats

På Konica Minolta är vi fast beslutna att hjälpa våra kunder att få ut det mesta av framtidens arbetsplats genom att tillhandahålla teknik och verktyg som gör arbetet enklare och mer effektivt för våra kunders anställda och organisationer.

Läs mer och kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa din arbetsplats.