Skapa möjligheter med Print som konstform!

Vi skapar möjligheter för print. Allt ifrån att erövra nya marknader till att omfamna nya tekniker och skapa allt mer unika kundupplevelser. Tillsammans tar vi ditt företag till platser du aldrig hade kunnat föreställa dig. 

Ta steget in i framtidens print tillsammans med oss!


 

Vad betyder det för ditt företag?

Produktivitet

Effektivisera framtiden genom att maximera möjligheterna och producera fler jobb per skift.

Effektivitet

Minska övertiden genom att automatisera och optimera ditt arbetsflöde, så att du bara spenderar tid där det verkligen behövs.

Mångsidighet

Skilj dig från konkurrenterna och investera i framtiden med helt nya applikationer.

Hållbarhet

Stötta miljön genom att minska manuella processer och automatisera produktionssteg för att minska materialsvinn och avfall.

Kreativitet

Gör stort intryck med hjälp av färg-, personaliserings- och förädlingsteknik.

Smidighet

Maximera produktiviteten och potentialen hos dina resurser genom att utföra ett bredare utbud av jobb i högre hastighet.

Vad händer i vår industri?


 

Digitaltryck är framtiden

Förpacknings- och etikettbranschen är till 40 % digital, globalt sett. Under nästa årtionde kommer detta att öka till 60 %. Tillåt dig inte att hamna på efterkälken...

Hållbarhet är nyckeln

Vi har listats bland de 100 mest hållbara företagen i världen - för tredje året i rad.

Kom i kontakt med dina kunder!

Varumärkesägare vill att deras förpackningar ska berätta en historia. Visste du att förpackningar med specialtryck skapar 46 % högre grad av kvalitet?

Hårdvara, mjukvara och tjänster
som verkligen skiljer sig ifrån mängden.


 
Our Igniting Print Possibilities portfolio can help commercial print and publication businesses grow 
their revenues in a whole range of ways. 

We’re experts in working with printing businesses including ones specialising in direct mail, print-for-pay and publishing. Helping them create materials such as brochures, catalogs, newsletters, books and more.

Kommersiell print

Vår "portfölj" kallad Igniting Print Possibilities kan hjälpa företag i grafisk industri att öka sina intäkter på många olika sätt.

Vi är experter på att arbeta med tryckerier, inklusive företag som specialiserar sig på direktreklam, print-for-pay och förlagsverksamhet. Vi hjälper dem att skapa material som broschyrer, kataloger, nyhetsbrev, böcker med mera.

Vi vet att marginalerna är låga, vilket gör att prioritering av kostnader och mindre/kortare upplagor blir allt vanligare. Samtidigt är kvalitet viktigt och får inte äventyras.

Läs mer!

Förpackning och etikett

Vår "portfölj" kallad Igniting Print Possibilities kan hjälpa företag att förstå kundernas förändrade behov. Efterfrågan på digitala etiketter ökar, tillsammans med personaliserade produkter. Och vi är här för att hjälpa tillverkarna att dra nytta av detta. Att fånga uppmärksamheten i försäljningssituationen är viktigt  och tekniken för att förädla, omsluta eller skydda produkter och etiketter utvecklas ständigt.

Efterfrågan på kortare serier innebär nya möjligheter i arbetsflödet och hanteringen av leveranskedjan. Ändrade krav på etiketter, reklam och marknadstester kan hanteras - och kostnaderna kan bekämpas. 

Upptäck mer!
In-plant and transactional - Thanks to our Igniting Print Possibilities portfolio, it’s simple for In-plant businesses to expand their services. We work with organisations ranging from educational institutions to government agencies, 
manufacturers and more, helping them reproduce 
text across a range of formats.

In house och transaktionsprint

Tack vare vår "Igniting Print Possibilities"-portfölj är det enkelt för företag att utöka sina tjänster. Vi arbetar med allt ifrån utbildningsinstitutioner till statliga myndigheter, tillverkare m fl och hjälper dem att reproducera text i en rad olika format.

Snäva leveranstider och hantering av säkerhet och SLA-hantering är alltid en prioritet. Dessutom bidrar kostnadskänsliga miljöer till behovet av verkligt värde. Särskilt när man konkurrerar med tredjepartsleverantörer.

Läs mer!

Grafisk produktion och signage

Vår omfattande "Igniting Print Possibilities"-portfölj erbjuder en rad tillväxtmöjligheter för grafiska företag och skyltföretag, inklusive nya spännande innovationer och möjligheter att utöka marknaderna. Vi betjänar en mängd olika kunder här, inklusive livsmedelstjänster, varumärkesägare och ideella organisationer. Vi finns även för de som skapar grafik för interiörer, exteriörer och olika sorters specialbehov.

För dessa företag är marginalerna låga, vilket innebär ett större behov av kortare upplagor - och minskade kostnader. Men högsta kvalitet är viktigt här. Inga kompromisser är tillåtna!

Graphical and signage - Our extensive Igniting Print Possibilities portfolio offers a range of growth opportunities for graphical and signage businesses, including exciting new innovations and opportunities to expand markets. We service a variety of customers here, including food services, corporate branding and non-profit organizations, creating graphics for interiors, 
exteriors, and speciality needs
Textile printing  - When it comes to capitalising on increased demand for sustainable textile printing, our Igniting Print Possibilities portfolio is essential. We’re 
experts in servicing the market, which is based on 
direct-to-garment and direct-to-fabric printing, with 
applications across industry, décor and apparel.

Textil print

När det gäller att dra nytta av den ökade efterfrågan på hållbar textiltryckning är vår "Igniting Print Possibilities"-portfölj viktig. Vi är experter på att betjäna marknaden, som bygger på ondemand-print för kläder och tyger, med tillämpningar för industri, inredning och kläder.

Medan detaljhandelsförsäljningen har sjunkit de senaste åren växer e-handeln. Det finns en möjlighet för företag att förkorta produktens livscykel - från planering till produktion - för att minska risken för lager.