Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

 

Information till kunder och behandlingsanläggningar inom ramen för WEEE-direktivet 2012/19/EU (avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning)

 

 

För kunder

Hämta

För behandlingsanläggningar

Hämta