Flytta maskin!

  • Flyttar sker dagligen mellan 08:00-16:00.
  • Flytt förmiddag 08:00-12:00 eller flytt eftermiddag 12:00-16:00 går att få utan extra kostnad.
  • För en exakt tid för flytt (tidspassning) debiteras 800 kronor utöver den ordinarie flyttkostnaden.
  • Vid eventuell bärning av maskinen debiteras 500 kronor utöver den ordinarie flyttkostnaden.
  • Om flytten ej kan genomföras på grund av felaktig information, debiteras 2000 kronor.