Patrick Stucke

 

Patrick, 2008 startade du ett treårigt utbildningsprogram på Konica Minolta i Tyskland. Berätta något om den här tiden.

Programmet är ganska unikt i Tyskland. Det är en blandning av praktiskt arbete och teoretiska studier. Jag har arbetat på flera avdelningar, som Finance & Controlling, Marketing, Purchase & General Administration och European Service, vilket i slutänden var det område jag valde att specialisera mig inom. 2011 avslutade jag mina studier med en Bachelor of Arts i Business Administration.

Efter programmet började du på Konica Minoltas satellitkontor på Malta.

Ja, jag började på Support Competence Center på Malta, som tar hand om Konica Minoltas service och utvecklar distributörer i Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Tiden på Malta var en riktig ögonöppnare. Att exponeras för olika kulturella sammanhang gör det mycket enklare att se objektivt på olika frågor och hitta ett praktiskt sätt att lösa problemen. Jag fick också möjlighet att delta på olika evenemang och mässor där jag fick träffa slutkunder och lokala, indirekta säljkanaler. Det gjorde mig mer lyhörd för kundernas behov och förväntningar. Jag flyttade tillbaka till Tyskland 2012 och tog över Service Planning-teamet på BEU:s Service & Support.

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift just nu?

Service Planning handlar främst om att ta fram strategier för European Service, och det här är ett samarbete mellan nationella resurser och centrala servicechefer. Vi bidrar även med strategiernas viktigaste komponenter i andra divisionsöverskridande projekt. Service Planning används också inom andra områden. Från utformningen av nya tekniska och affärsmässiga tjänster till att ge teknisk support och bidra med planering till stora europeiska mässor, och att implementera beprövade metoder inom IT Service Management.

Dessutom ansvarar jag nu för tre team som tillsammans utgör vår IT Service Support-avdelning. Här hanterar vi den europeiska supporten för BEU:s programportfölj, som lösningar för Authentication & Accounting, skanningsarbetsflöden och Enterprise Content Management. Vi utvecklar även egen programvara till våra MFP-enheter. Den här delen av mitt arbete är särskilt intressant eftersom de här IT-tjänsterna utgör kärnan i Konica Minoltas omvandling av verksamheten.

Vad är det som gör ditt jobb speciellt?

Det finns knappast någon ”vanlig arbetsdag”. Jag vill särskilt ta upp två huvudpunkter: för det första, eftersom jag arbetar internationellt har jag nära kontakt med kollegor, kunder och leverantörer från hela Europa, Japan och andra regionala huvudkontor som USA. Det gör att jag hela tiden kan få nya erfarenheter och delta i utbudet av olika metodtips. För det andra är jag på Service & Support omgiven av kollegor som jag arbetar nära tillsammans med, litar på och uppskattar. Det gör arbetet mycket roligare och gör att vi kan lyckas även i mer utmanande projekt.

Vad är det som gör att du väljer KM som arbetsgivare?

Konica Minolta verkar i en föränderlig och teknikdriven affärsmiljö där jag ständigt utmanas, får anpassa mig och lär mig nya färdigheter. Samtidigt delegeras uppgifter med stort ansvar, vilket gör att jag har stor flexibilitet att introducera och implementera nya idéer. Jag gillar den här dynamiken, och därför passar Konica Minolta utmärkt för mig.