PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Variabeldatautskrift

Som grafisk leverantör måste du kunna utveckla verksamheten och samtidigt säkerställa att dina kunder förblir lojala. Du måste utnyttja dina begränsade resurser optimalt och hantera kunderna som förväntar sig omedelbar leverans av sina trycksaker. Och allt detta i en era när det finns mängder av produkter och tjänster tillgängliga via Internet och konkurrensen är hårdare än någonsin. Frågan är alltså hur du diferentierar produkter och tjänster samtidigt som du behåller dina befintliga kunder.

  • Du måste utveckla nya marknader och hitta nya kunder för att utöka verksamheten.
  • Du söker nya produkter som ger dina kunder fördelar, exempelvis direktutskick med förbättrade responstal.
  • Du vill automatisera genereringen av personligt anpassat marknadsföringsmaterial för att öka din produktivitet och göra verksamheten mer konkurrenskraftig.
  • Du vill minimera arbetet och investeringen i samband med inlärningen av nya programvaror.
  • Du vill minska utskriftskostnaderna för transaktionsdokument och minimera antalet manuella arbetsmoment i arbetsflödet.

Programvarulösningar

PlanetPress

Ökar värdet av affärsdokument

Printshop Mail Suite

PrintShop Mail Suite är en kraftfull VDP-lösning.

Egenskaper

Direktreklam
Fokuset på kundernas specifika intressen förbättrar responstalen för direktutskick och liknande material, ökar kundlojaliteten och ökar lönsamheten av marknadsföringskampanjerna.

TransPromo
Höga utskriftskostnader för transaktionsdokument. Genom att lägga till marknadsföringsbudskap i transaktionsdokument ger TransPromo ökad kostnadseffektivitet.

Integrering i arbetsflöden
Avancerade VDP-lösningar optimerar den allmänna produktiviteten och eliminerar de manuella momenten i det digitala arbetsflödet.

Integrering i layoutprogram
Tack vare att VDP-programmet kan integreras med layoutprogrammet behöver du inte lägga ner tid och resurser på att lära dig ett nytt program. En stor fördel är alltså den minimala inlärningskurvan.