PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Utskriftshantering

Att skicka ett utskriftsjobb till en vald utskriftsenhet är en enkel och okomplicerad del av arbetsflödet. Att styra produktionen på ett sådant sätt att teamet, avdelningen eller företaget på bästa sätt utnyttjar alla tillgängliga skrivare, så att produktiva och kostnadseffektiva processer säkerställs, är en mer komplex uppgift.

  • Du har inte råd med att personalen slösar tid på olika digitala gränssnitt. Prepress hanteringen ska vara enkel.
  • Du måste övervaka och kontrollera arbetsflödet. Se till att utskriftsenheterna används optimalt samt att utskriftsjobben produceras på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad.
  • Du måste undvika att anställda skriver ut sina dokument mer än nödvändigt.
  • Det är viktigt att du upprätta hållbara, säkra utskriftsförfaranden för centralt installerade utskriftsenheter.

Programvarulösningar

EFI Fiery Central

Centraliserad utskriftskontroll för maximal produktivitet.

Printgroove JT Man 5

Programvarulösning för arbetsflödesautomatisering: snabb och effektiv redigering samt administrering av utskriftsjobb.

Printgroove POD Queue

Omfattande utskriftsköhantering.

SafeQ

Effektiv utskriftshantering för kostnadskontroll och flexibilitet.

Egenskaper


Enhetlig maskinhantering
Tack vare det enhetliga användargränssnittet behöver man inte ha nya driftprocedurer för varje ny skrivare eller kontrollenhet vilket minimerar felaktig hantering, tryckfel samtidigt som hastigheten ökas.

Utskriftspolicy och regler
Underlättar användningen av alla tillgängliga skrivare så att den används optimalt, sänker utskriftskostnaderna samt och hjälper till att ändra användarnas attityd till utskrifter

Produktbaserad utskriftshantering
Befriar interntryckeriets personal från repetitiva uppgifter, det blir färre feltryck och ökar tryckeriets totala effektivitet

Hantering av skrivarköer
Möjliggör central hantering av utskrifter samt inställningar till respektive användares arbetsstation, vilket säkerställer säker utskrift samtidigt som enkelheten bibehålls, dvs skriv ut och hämta utskriften