PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Säkerhet

Med elektronisk data som representerar viktiga företagstillgångar är säkerhet en viktig faktor för det moderna IT-stödda företaget. Du har gigabyte av data som cirkulerar i ditt företags IT-system, vilket gör vattentäta kontroller viktiga så att inte känslig information läcker ut samt säkerställer att endast rätt personer har tillgång till konfidentiella uppgifter.You don’t want information lying around openly in printer output trays for anyone to see.

  • Du vill minska risken för informationsläckage när dokument hanteras av många människor.
  • Du behöver effektiva verktyg för att kontrollera säkerheten gällande utskrifter och kunna identifiera potentiella läckor snabbt och tillförlitligt.

Programvarulösningar

bEST Guard

Loggning av information

Verifieringsteknologier

Effektiv teknik för dokument- och utskriftssäkerhet

SafeQ

Hög datasäkerhet med åtkomstkontroll och jobbspårning.

Egenskaper


Utskriftssäkerhet

Inskränker läckage av konfidentiell information och sänker effektivt utskriftskostnaderna genom att undvika onödiga utskrifter.

Åtkomstkontroll av maskin
Den centrala hanteringens åtkomstpolitik stöder maximal säkerhet med minimal ansträngning.

Förhindrande av dataläckage
Skyddar innovationsförmågan samt säkerhetsplanering och minimerar de potentiella kostnaderna för dataläckage.

Dokumentsäkerhet
Skyddar känslig information direkt efter att den har skapats, inklusive företagens databaser med omfattande dokumentåtkomsthantering, liksom informationen i själva dokumentet.