PageScope My Print Manager

BACKA

PageScope My Print Manager

I dagens moderna företagsmiljö är follow-me-utskrift ett grundläggande krav för flexibla utskriftsmöjligheter och ökad säkerhet. Funktionerna möjliggör inte bara säker utskrift från valfri maskin – de rationaliserar företagets skrivarköer och minskar mängden onödiga utskrifter vilket ger ökad kostnadseffektivitet.

PageScope My Print Manager ger smidig funktionalitet för säkra utskrifter i administrerade utskriftsmiljöer.

PageScope My Print Manager Workflow

Hantering av skrivarköer

  • Central administration av skrivarköer och inställningar
  • Säkra utskrifter
  • Utskrift via valfri skrivare
  • Distribuerade skrivarservrar
  • Lagring av utskrifter
  • Favoritutskrifter
  • Webbåtkomst till sparade utskrifter