PageScope Authentication Manager

BACKA

PageScope Authentication Manager

Authentication Manager är en modul i PageScope Enterprise Suite och hanterar alla uppgifter kring maskinåtkomst och användarbehörigheter.

Authentication Manager effektiviserar administrationen genom central inställning av användarverifieringsmetoder och behörigheter för alla multifunktionsmaskiner och ökar kostnadstransparensen för företagets skrivarinfrastruktur. Authentication Manager har stöd för flera tusen användare och är en skalbar och prisvärd lösning som effektiviserar behörighetsadministrationen för små till medelstora företag.

PageScope Authentication Manager Workflow

Central administration av användare och roller

  • Central databas
  • Synkronisering med befintliga användarkataloger
  • Behörighetsmallar och användarroller
  • Detaljerade inställningar
  • Centraliserad administration av användarverifieringsmetoder
  • Stöd för biometrisk verifiering som tillval