PageScope Account Manager

BACKA

PageScope Account Manager

Account Manager är en modul i PageScope Enterprise Suite och hanterar alla uppgifter kring utskrifts- och kostnadskontroll.

PageScope Account Manager gör det möjligt att granska och reglera utskriftskostnaderna genom t.ex.budgetstyrning och ger ökad transparens som minskar antalet onödiga utskrifter. Utöver utskriftshantering erbjuder Account Manager även centraliserad övervakning av aktiviteter som kopiering, skanning och fax.

PageScope Account Manager workflow image

Kostnadstilldelning och interndebitering

 • Automatisk bevakning
 • Flexibel kostnadstilldelning
 • Synkronisering med Active Directory
 • Exakt beräkning av utskriftskostnader
 • Print Log Tool

Budget- och kvotahantering

 • Flexibel kvotatilldelning
 • Periodisk nollställning av kvoter
 • Automatiska meddelanden

Detaljerad rapportering

 • Rapportguider
 • Rapportgenerering
 • Korsreferenser
 • Export av rapportinformation
 • Schemafunktion