PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Make-Ready

Oavsett om du driver ett kommersiellt tryckeri eller ett interntryckeri vet du att det krävs effektiva prepressrutiner för att kunna producera perfekta trycksaker på kort tid. Därför är professionella sidutskjutningsfunktioner avgörande eftersom de ger möjlighet till ändringar i sista sekunden. Med dessa
funktioner blir du effektivare och kan optimera servicen för kunderna.

 • Du vill inte förlora tid på repetitiva arbetsuppgifter
  som att bereda likartade trycksaker.
 • Du vill organisera produktionen på effektivast möjliga
  sätt och alltid använda den lämpligaste skrivaren för
  varje uppdrag.
 • Du behöver professionella programlösningar som
  möjliggör ändringar i sista minuten.

Programvarulösningar

Printgroove JT Man 5

Dokumentetproduktionslösning för: snabb och effektiv redigering, arkivering och administration av utskriftsjobb.

PJ Analyzer & PJ Optimizer

Print Job Optimizer kontrollerar inte bara utskriften utan korrigerar också misstag i printfilen. Problem identifieras och åtgärdas så att produktionsstörningar undviks.

Egenskaper


Mallar

Med programmets sidutskjutningsmallar behöver operatören bara ange inställningar en gång för varje mall.

Colour split
För tryckerier innebär detta att trycksaker produceras på det mest kostnadseffektiva sättet.

Uppdragsredigering
Med ett lämpligt sidutskjutningsprogram kan operatören enkelt göra alla önskade ändringar via det grafiska användar- gränssnittet och se ändringarna på skärmen i realtid. Ingen tid går förlorad eftersom inget provtryck behöver göras.