PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Färghantering

Färgkvalitet är en avgörande aspekt i digitaltryck. Kunderna anser i regel att jämn och konsekvent färgreproduktion är avgörande och samtidigt tycker nästan hälften av alla digitala tryckerier att färgmatchning är en utmaning. Du känner säker till denna problematik genom dina egna erfarenheter.

  • Du vill kunna garantera högsta färgkvalitet med lättanvända verktyg.
  • Du förväntar dig att en professionell färghanteringslösning ska ge färgmatchning med hög precision, även för oerfarna operatörer med minimal inlärningstid.
  • Minst lika viktigt är jämn och konsekvent färgreproduktion över tid. Detta är en förutsättning för att minska tryckfel och omtryck.

Programvarulösningar

Konica Minolta Color Care 2

Garanterad färgkvalitet

EFI Color Profiler Suite

Marknadsledande färghantering för Fiery servrar

Egenskaper

Kvalitetssäkring
Garanterar jämn och konsekvent färgreproduktion samt optimala färgutskrifter som öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Profilgenerering
Säkerställer jämn färg mellan utskriftsenheter, ger snabbare handläggningstider vilket i sin tur genererar högre vinst

Profilverifiering
Enkel kontroll av kvalitetsnivåer förbättrar färgkvaliteten och minskar tryckfelen vilket sänker kostnaderna och ökar affärsmöjligheterna.