PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Enhetshantering

De flesta moderna företag har en maskinpark som ständigt växer – och som därför behöver ständig tillsyn. Utrustningens tillgänglighet måste säkerställas, förbrukningsmaterial måste kontrolleras och fyllas på samt nya förbrukningsvaror beställas i tid.

  • Du vill minska tiden och arbetsbördan förknippad med skötseln av skrivarutrustning inom företaget. I stället för att sköta varje maskin individuellt kan detta göras med centraliserade administrationsprogram.
  • Behöver du aktuella statusrapporter och ögonblicksbilder av användningen? Detta görs bäst med övervakning och automatiserade tjänster som bygger på M2M-kommunikation (maskin till maskin).

Programvarulösningar

CS Remote Care

Ett interaktivt informationsutbyte mellan dina maskiner och vårt servicehanteringssystem är allt som behövs när du kräver hög kvalitet på ditt underhållsstöd.

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager för central implementering av systemets nätverkskonfigurationer och central statusövervakning.

Egenskaper


Övervakning

Effektiv och tillförlitlig övervakning förbättrar kvaliteten på de interna IT-tjänsterna.

Automatiserade tjänster/service
Med automatisering får IT-avdelningen mer tid över till viktiga arbetsuppgifter.

Rapportering
Slipp tidskrävande efterforskningar för att få tag i statusdata och användningsanalyser

Centralisering
Centraliserad administration av skrivarutrustning sparar tid och pengar! IT-administratörer arbetar effektivare och får mer tid över till viktigare arbetsuppgifter.

Enhetsinställningar
IT-tekniker behöver inte längre befinna sig vid en maskin för att kunna ändra inställningarna, utan sköter allting via programvara.