PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Dokumentdigitalisering och hantering

De flesta företag hanterar stora mängder pappersbaserad och elektronisk information. Mycket tid går till spillo på grund av ineffektiva arbetsflöden.

  • Anställda ska inte behöva slösa tid på tidsödande manuella pappersbaserade arbetsflöden
  • Anställda ska inte behöva lägga ner tid på att söka och skicka korrekta dokumentversioner till olika avdelningar eller medarbetare
  • Anställda ska inte behöva ladda upp och dela dokument på ett ostrukturerat sätt via e-post, filservrar eller andra kanaler. Dokument ska kunna konverteras till andra elektroniska format utan att informationen behöver skrivas in manuellt.

Programvarulösningar

Document Navigator

Dokumentdigitalisering, behandling och leverans

Document Navigator Essentials

Den idealiska instegslösningen för elektronisk skanning, digitalisering, distribution och hantering av dokument.

dokoni FIND

Omedelbar tillgång till all information

Nuance eCopy PDF Pro Office

Den smarta pdf-partnern

Nuance eCopy ShareScan

Omvandlar pappersdokument till digitala dokument.

SafeQ

Digitalisera och distribuera dokument till flera destinationer

Egenskaper


Dokumentdigitalisering
Digitalisering möjliggör flexibel dokumentbearbetning och stora tidsbesparingar eftersom information inte behöver matas in manuellt.

Dokumentbearbetning
Tydligt fastställda arbetsflöden optimerar företagets interna processer, effektiviserar rutinerna och sparar tid. Automatiserade processer säkerställer att
manuell handpåläggning i princip elimineras.

Dokumentdistribution
Omedelbar och korrekt överföring av digitaliserad information effektiviserar de interna processerna.

Innehålls- och dokumenthantering
Med hjälp av strukturerade arbetsflöden kan företag förbättra den interna organisationen och öka effektiviteten.