Automatisk utskriftshantering

Att förbereda och hantera utskriftsjobb tar oftast längre tid än själva produktionen. Om du spenderar mer tid på att ordna detaljerna kring utskriftsjobbet går denna tid förlorad för själva trycksaksproduktionen och leverans. Och om dina utskriftsenheter inte arbetar till sin fulla kapacitet inverkar det negativt på din totala lönsamhet.

  • Du måste se till att all utrustning används till sin full a kapacitet för att upprätthålla produktionens effektivitet och konkurrenskraft.
  • Du vill automatisera dina jobbhanteringsprocesser och prepress arbete för att frigöra din personal från repetitiva uppgifter.
  • Du måste optimera dina jobbsändningsrutiner för att undvika onödiga telefonförfrågningar från kunder.

Programvarulösningar

Printgroove JT Compile

Komplex dokumentation rationaliseras och automatiseras.

Printgroove JT Man 5

Programvarulösning för arbetsflödesautomatisering: snabb och effektiv redigering, arkivering samt administrering av utskriftsjobb.

Egenskaper


Mallar

Dessa förenkla orderprocessen för slutkunden samt inställningen av jobbparametrarna för utskriftsoperatören.

Job Ticket
Minimerar fel, sparar tid och frigör operatören eftersom ingen manuell insats från denne längre krävs.

Automatisk inställning och efterbehandling
Gör det möjligt att producera trycksaker automatiskt eftersom utskriftsenheten inställningar justeras automatiskt av job ticket.