PROGRAMVARU-LÖSNINGAR

BACKA

Användar- och kostnadshantering

Moderna utskriftsmiljöer erbjuder mängder av olika funktioner och finesser varav vissa inte behöver finnas tillgängliga för samtliga användare. Om utskriftsaktiviteterna inte kontrolleras kan volymerna och kostnaderna snabbt överskrida budgeten. För att möjliggöra användar- och kostnadshantering krävs professionella lösningar för övervakning, kontroll och rapportering.

  • Du förväntar dig detaljerad information om varifrån
    utskriftskostnaderna härstammar.
  • Du vill administrera skrivarutrustning och användarkonton centralt med hjälp av befintliga användarkonton/katalogtjänster.
  • Du vill snabbt kunna definiera och tillämpa användarroller för att kunna ge användarna tillgång till maskinparken med lämpliga behörigheter.
  • Du vill automatiskt generera rapporter över skrivaranvändningen med hjälp av effektiv programvara som snabbt visualiserar alla utskriftsaktiviteter med lättbegripliga rapporter.

Programvarulösningar

SafeQ

Håll utskriftsvolymer och kostnader i schack.

Egenskaper


Centraliserad användar- och rollhantering

Lättanvända mallar snabbar på definitionen av användarroller och åtkomstbehörigheter.

Kostnadstilldelning och interndebitering
Identifierar alla kostnadskällor och kopplar dem direkt till korrekt källa för debitering.

Budget- och kvotahantering
Lösningar för budgettilldelning och (intern-)debitering garanterar en god balans mellan central kontroll och flexibilitet för enskilda användare, i både privata och offentliga miljöer.

Detaljerad rapportering om utskriftsvolymer och kostnader
Med lämpliga rapporteringsfunktioner för utskrifter och kostnader kan administratörer och användare snabbt generera detaljerade översiktsrapporter med ett knapptryck.

Anpassning av panelfunktioner
Dessa funktioner ökar effektiviteten vid användningen av alla anslutna multifunktionsmaskiner. Det går snabbare att skriva ut, skanna och kopiera.