Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

digital1234

VÅRT ERBJUDANDE

Konica Minoltas affärsidé är att vi utvecklar, bygger och underhåller IT- och dokumentlösningar för våra kunder. Vi skapar värde genom att vara nära våra kunder, bygga långsiktiga relationer och föreslå innovativa lösningar.

Digital1234 - hjälpen till lönsamma affärer

 

Affärsutvecklingsprogramet Digital1234 är utformat för att hjälpa företag att fokusera på att göra lönsamma affärer, spara pengar, öka vinsten, lägga till nya tjänster och förbättra produktiviteten. Med fyra praktiska åtgärder vägleds du hur man identifierar, bedömer, motiverar och genomför nya affärsmöjligheter.

Det är många tryckerier som har det tufft idag. Den ekonomiska nedgången gör att antalet tryckerier har minskat och likaså den totala utskriftsvolymen. De flesta tryckerier vet att de för att öka sin utskriftsverksamhet behöver öka vinstmarginalerna och generera nya intäkter. För att stödja kunderna i att uppnå detta har Konica Minolta Business Solutions Europe lanserat Digital1234, ett omfattande affärsutvecklingsprogram som sätter fokus på kundens behov att göra lönsammare affärer.

Låt oss hjälpa dig göra lönsamma affärer