PRESS- MEDDELANDE

BACKA

Konica Minolta får hållbarhetspriset ”RobecoSAM Gold Class”

Langenhagen, Tyskland, 6 mars 2018

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) har fått den prestigefulla utmärkelsen RobecoSAM Gold Class 2018 för hållbar utveckling. 2018 var Konica Minolta ensamt i Gold-klassen bland företag inom kontorsutrustning, datorer och kringutrustning.

2017 blev över 3 500 av världens ledande företag inbjudna att delta i RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment (CSA), som anordnades av de schweizbaserade SRI-forskningsspecialisterna. Årets rekord i deltagande företag visar tydligt att hållbar utveckling blir allt viktigare.

”Vi är stolta över att få detta erkännande för vårt arbete för att sätta företagets sociala ansvar i hjärtat av vår verksamhet”, sa Ikuo Nakagawa, VD vid Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. ”Vi är övertygade om att våra innovationer kan spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder att skydda miljön och möta globaliseringens utmaningar.”

Sustainability Yearbook klassar de 15 främsta procenten av företag ur varje bransch utifrån deras CSA-poäng för arbete med miljö, sociala frågor och ekonomi. De högst placerade företagen i listan delas sedan in i klasserna Gold, Silver och Bronze. Inom varje bransch får de främsta företagen, som Konica Minolta, det prestigefyllda priset RobecoSAM Gold Class.

RobecoSAM bedömer företagen inom sektorn för kontorsutrustning, datorer och kringutrustning utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier, som företagsledning, integritetsskydd och leveranskedjehantering, hantering av farliga ämnen, verksamhetens ekoeffektivitet, och produktomsorg, personalhantering och förmåga att locka och behålla kompetens.

Konica Minolta – pionjärer inom hållbar verksamhet
Följande passar perfekt ihop med Konica Minoltas kärnvärden för att leverera hållbara lösningar för moderna företag: respekt för miljön, social innovation, kundnöjdhet och produktsäkerhet, liksom ansvarsfull leveranskedjehantering humankapital och mångfald.

Konica Minolta har föresatt sig att till 2030 ha minskat de absoluta utsläppen av växthusgaser över hela värdekedjan med 60 %, vilket är lika med 2005 års nivåer. Detta är i enlighet med Konica Minoltas långsiktiga Eco Vision 2050, där man sätter upp tydliga mål för att minska utsläppen under hela livscykeln för en produkt. För att uppnå Eco Vision 2050 har Konica Minolta, tillsammans med sin affärsplan, satt upp specifika mål vad gäller miljövärden och företagsvärden.

För mer information, gå till: https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/sustainability.html

Über Konica Minolta Business Solutions Deutschland

Die Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH ist als IT Services Provider ein führender Anbieter von Komplettlösungen für die unternehmensweiten Dokumenten- und Druckworkflows im B2B-Bereich. Als Projekt- und Lösungsexperte bietet das Unternehmen umfassende Beratung, Hard- und Softwarelösungen sowie Dienstleistungen und Support für individuelle, leistungsfähige Gesamtlösungen. Mit seinem strategischen Geschäftsfeld Optimized Print Services setzt das Unternehmen im Bereich der Managed Print Services bereits lange neue Standards. Ganzheitliche Konzepte bietet Konica Minolta mit Managed Content Services auch zum Thema Dokumentenmanagement, Archivierung und Erfassung von Informationen. Die Hardwarelösungen umfassen Farb- und S/W-Multifunktionssysteme und Laserdrucker im Bereich A3 und A4 für die Marken Konica Minolta und DEVELOP sowie marktführende, leistungsstarke Produktionsdrucksysteme. Das Gesamtportfolio umfasst damit alle Komponenten, um die komplette Business-Infrastruktur von Unternehmen zu realisieren.

 

Kundennähe und professionelles Projektmanagement garantiert Konica Minolta Deutschland über den direkten und indirekten Vertriebskanal.


Im Rahmen der Konica Minolta Gruppe umfasst das Angebot von Konica Minolta gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen die Bereiche Output Solutions, IT-Services, Professional Printing, Marketing Services, IP Video Solutions, Medical Solutions und Media.

 

Den Hauptsitz der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH in Langenhagen leiten die Geschäftsführer Johannes Bischof (President Konica Minolta Business Solutions Deutschland) und Tsuyoshi Yamazato. Die Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH ist eine 100% Tochter des Geschäftsbereichs Business Technologies Business von Konica Minolta, Inc. mit Sitz in Tokio, Japan. Zu den weiteren Bereichen, in denen der Konzern tätig ist, zählen Industrial Business, Healthcare Business und Planetarium Business. Mit rund 44.000 Mitarbeitern weltweit (Stand März 2017) erzielte Konica Minolta, Inc. im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Nettoumsatz von rund 8,1 Milliarden Euro.

Om Konica Minolta Business Solutions Europe
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i Langenhagen, Tyskland, är ett helägt dotterbolag till Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. Konica Minolta hjälper sina kunder att verka för den digitala eran: med sin unika bildexpertis och sin kompetens vad gäller databehandling skapar Konica Minolta relevanta lösningar åt sina kunder och löser problem som samhället står inför.
Som leverantör av övergripande IT-tjänster levererar Konica Minolta rådgivning och tjänster för att optimera affärsmetoder med arbetsflödesautomatisering, och implementerar lösningar på områdena IT-infrastruktur och IT-säkerhet samt molnmiljöer. Enligt IDC är Konica Minolta en ”stor aktör inom arbetsflödestjänster för papperskopior på den västeuropeiska marknaden” (2016). Som en stark partner på marknaden för industri- och produktionsskrivare erbjuder Konica Minolta affärsrådgivning samt de allra senaste teknologierna och programvarorna, och var år 2016 marknadsledaren inom produktionsskrivare för nionde året i rad (InfoSource). Maskinvaruutbudet innefattar produktion i liten och medelstor skala liksom industriskrivare. Konica Minolta Marketing Services erbjuder mervärdestjänster som förenar tryckt och digital marknadsföring på ett intelligent och effektivt sätt. Inom hälsovårdssektorn driver Konica Minolta digitaliseringen av kliniska arbetsflöden och erbjuder ett brett utbud av diagnostiklösningar som ligger steget före. Med sitt Business Innovation Centre i London och fyra FoU-laboratorier i Europa driver Konica Minolta innovationen framåt genom att samarbeta med sina kunder såväl som entreprenörer och partner inom den akademiska världen samt industrin. Konica Minolta Business Solutions Europe finns representerade av dotterföretag och distributörer i över 80 länder i Europa, Centralasien, Mellanöstern och Afrika. Med fler än 9 700 anställda (mars 2017) hade Konica Minolta Europe en nettovinst på mer än 2,4 miljarder EUR under finansåret 2016/17. 

För mer information, gå till http://newsroom.konicaminolta.eu/ och följ Konica Minolta på Facebook, YouTube och Twitter @KonicaMinoltaEU.

För mer information om företaget, gå till: www.konicaminolta.eu.

Termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken, som tillhör sina respektive innehavare.

Kontakt

Melanie Olbrich
Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH

Telefon: +49 (0)511 7404-5337

Melanie.olbrich(at)konicaminolta.eu