Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

Global Personal Data Protection

KONCERNINFORMATION

Vårt mål är att förstå hur våra kunder tänker, att förstå deras behov utifrån deras perspektiv, att lösa deras problem och utmaningar i sin verksamhet genom att ”ge form åt idéer” i samverkan med våra kunder och med hänsyn till samhället i övrigt. Vi kallar det ”Giving Shape to Ideas”.

BACKA

Global Personal Data Protection

Som växande globalt företag med verksamheter inom flera olika områden är en av Konica Minoltas absolut viktigaste tillgångar det förtroende som våra kunder, affärspartners, representanter och anställda känner för oss.
På Konica Minolta ser vi det inte bara som vår uppgift att erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster, utan också att uppfylla marknadens högst ställda krav på regelefterlevnad och socialt ansvarstagande.

Därför lägger vi på Konica Minolta stor vikt vid att skydda våra kunders, affärspartners, representanters och anställdas integritet och personuppgifter.

Download Global Person Data Protection Policy