Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

Affärsidé, vision och värdegrund

KONCERNINFORMATION

Vårt mål är att förstå hur våra kunder tänker, att förstå deras behov utifrån deras perspektiv, att lösa deras problem och utmaningar i sin verksamhet genom att ”ge form åt idéer” i samverkan med våra kunder och med hänsyn till samhället i övrigt. Vi kallar det ”Giving Shape to Ideas”.

BACKA

Affärsidé

Konica Minoltas affärsidé är att vi utvecklar, bygger och underhåller IT- och dokumentlösningar för våra kunder. Vi skapar värde genom att vara nära våra kunder, bygga långsiktiga relationer och föreslå innovativa lösningar.

Vision

Ett globalt företag som är viktigt för samhället

Ett innovativt företag som är robust och ständigt utvecklas

Värdegrund

Vår värdegrund baseras på 6 kärnvärden:

Kundorienterade 

Allt vi gör ska utgå från våra kunders behov och utmaningar - vi skapar kundvärde

Öppna och ärliga 

Vårt sätt att agera skall präglas av öppenhet och ärlighet

Ansvarstagande

Vi ska agera och leverera enligt gjorda överenskommelser

Inkluderande och samverkande

Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete och delar med oss av information och idéer

Innovativa

Vi strävar alltid efter den bästa lösningen och utvecklar ständigt vår förmåga att leverera största kundvärde

Passionerade

Vi brinner för våra kunder och vårt företag