Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

Jobba hos oss

Att jobba på Konica Minolta

Vi har en tillåtande företagskultur där man som medarbetare uppmuntras att testa nya sätt att göra saker, att vara lite djärv. Det är inte bara ok utan man förväntas "tänka utanför boxen". Detta är också en förutsättning för att vi ska klara alla utmaningar i den stora utvecklings- och förändringsfas som vi befinner oss i. Vi har en tydlig strategisk inriktning där vi ska gå från att vara ett produktföretag mot att också bli ett globalt IT-tjänstföretag. Att genomföra den nya strategin kommer att innebära stora utmaningar men också möjligheter för alla medarbetare.