FÖRETAGET

 

 

Att jobba på Konica Minolta

Vi har en inkluderande företagskultur där man som medarbetare uppmuntras att testa nya sätt att arbeta. Detta är också en förutsättning för att vi ska klara alla utmaningar i den utvecklings- och förändringsfas som vi befinner oss i. Vi har en tydlig strategisk inriktning där vi ska gå ifrån att vara ett produktrelaterat företag till att,  som global IT-tjänstleverantör, arbeta mer kundfokuserat.