MILJÖ

BACKA

Miljö - Grön policy

Som ledande tillverkare av utskriftslösningar för kontor och produktionstryck tar Konica Minolta sitt samhällsansvar på största allvar. Att skydda miljön är en av våra viktigaste utmaningar, vilket avspeglas i företagets affärsfilosofi – att skapa nya värden.

”Creation of New Value” (skapande av nya värden) är Konica Minoltas ledningsfilosofi. Det innebär inte bara att skapa nya produkter med innovativa funktioner. De 'nya värden' som ingår i vår filosofi inbegriper även nya sätt att värna miljön.” Masatoshi Matzusaki, President och CEO, Konica Minolta Holdings, Inc.

Eco Vision 2050 – för en hållbar miljö- och samhällsutveckling

  • Konica Minolta formulerade Eco Vision 2050 för att uppnå framtida målsättningar och uppfylla bolagets ansvar som globalt företag genom att bidra till en hållbar utveckling gentemot miljön och samhället.
  • Konica Minolta skapade Medium-Term Environmental Plan 2015 som ett delmål för målsättningarna i Eco Vision 2050.