BRANSCH- LÖSNINGAR

BACKA

Tjänstebaserad utbildning

Skolor, högskolor och utbildningsinstitutioner måste fokusera på effektiv organisation och serviceanda för att öka deras konkurrenskraft. Med digital teknik kan utbildningsorganisationer förbättra undervisning och inlärningsmöjligheter, föra register och hantera budgetar. För alla dessa aspekter, erbjuder vi kompetens och professionellt stöd med avancerade lösningar för dokumentproduktion och redovisning, hämta samt distribuera dokument. 

Titta på vår branschlösning för Utbildning