Konica Minolta

Sverige

  • Svenskt

Giving Shape to Ideas

Managed Content Services

MANAGED CONTENT SERVICES

BACKA

Fokusera på dina centrala verksamhetsmål och frigör dig från vardagliga rutinuppgifter

Mängden information, data och dokument som företag måste hantera växer dagligen – e-post, datafiler, fakturor osv. gör att datamängden ökar. Ostrukturerad kunskap sparas ofta i olika informationssilor, vilket gör interna rutiner tidskrävande, hämmar transparensen och kan försena viktiga beslut.

På Konica Minolta vill vi optimera dina informationsrelaterade företagsprocesser med hjälp av våra Managed Content Services (MCS). Som en del av vår MCS-strategi analyserar vi de dokumentintensiva arbetsflödena i ditt företag för att föreslå optimeringar, implementera specifika skräddarsydda lösningar och därefter administrera och driva den infrastruktur vi har skapat åt dig.Ett centralt erbjudande i vår MCS-portfölj är ECM-lösningar, skräddarsydda efter företagets behov. ECM-lösningar ger en komplett kontroll av hela informationsflödet med sömlös integration i CRM- och ERP-system.

Konica Minoltas Managed Content Services ökar den totala effektiviteten. De gör det möjligt för dig att möta kundernas behov snabbare, skydda din data och effektivisera dina arbetsflöden – något som ger din operativa flexibilitet och ditt verksamhetsresultat ett välkommet lyft!

Användningsexempel

Klicka för att öppna

Avdelningslösningar

Klicka för att öppna

Branschlösningar

Klicka för att öppna