Energy efficiency & climate protection

Tjänster

Koldioxidneutral utskrift

Konica Minolta kompenserar oundvikliga CO2-utsläpp för utskrifter på kontoret och i produktionen. Ett utsläppsintyg som anger mängden CO2-utsläpp som sparas utgör bevis på koldioxidkompensationen. Det här systemet gynnar våra kunder genom att göra det möjligt för dem att uppfylla sina egna miljömål, minska koldioxidavtrycket, visa sitt engagemang för klimatskydd och förbättra sin företagsimage. 

Läs mer om vårt program för koldioxidneutralitet.

 

Funktioner

Konica Minoltas kontorsenheter kan programmeras för att förbruka energi så effektivt som möjligt. Kunderna gynnas även av systeminställningar som minskar deras miljöpåverkan ytterligare.

 

 1. Ström och viloläge: Tre energisparlägen: det mest effektiva av dessa, "ErP-läget" uppfyller EU:s Ekodesign-direktiv. I det här läget kan systemet endast aktiveras på nytt om det har programmerats i veckotimern eller när du har använt energisparknappen igen.
 2. Tid och kalenderfunktion: Manuell definition när utskriftssystemet måste gå in i energisparläge eller viloläge.
 3. Dynamisk ekotimer: Intelligent automatisk inställning på låg effekt eller viloläge när kontorssystemet anpassar sig efter den faktiska användningen, baserat på en analys på fyra veckor.
 4. Ekoskanning: Kort skanningstid och ingen aktivering av fixeringsuppvärmare.
 5. Ekoutskrift: Kontrollpanelen aktiveras inte automatiskt om ett utskriftsjobb aktiveras när systemet är i viloläge. Endast de delar som behövs får ström, vilket minimerar onödig energiförbrukning.
 6. Ekoinställningar: Minskar skärmbelysningen.
 7. Enkel inställning/jobbprogram: Förprogrammering av Ekosysteminställningar och -funktioner.
 8. Ekomätare: Visualisering av enskilda bidrag till miljön genom att visa toner, papper och CO2-förbrukning, vilket skapar miljömedvetenhet bland enskilda medarbetare.
 9. Min flik: Kombinerar miljövänliga funktioner som ofta behövs på en enda skärm.
 10. Fjärrunderhåll: Enhetsunderhåll och användarsupport som identifierar tekniska problem som Konica Minolta kan lösa på distans utan att skicka ut servicetekniker.

 

Teknik

Konica Minoltas kontorsenheter använder teknik som gör det möjligt för kunderna att gynnas av låg energiförbrukning och ytterligare minska sin miljöpåverkan:
 

 1. Energieffektiv toner: Simitri HD-polymeriserad toner från Konica Minolta som används både vid kontors- och produktionsutskrift har en markant lägre miljöpåverkan vid produktion, användning och återvinning än konventionell pulveriserad toner, eftersom tonern smälter vid en lägre temperatur.
 2. Energieffektiv skannerlampa: Skannerns ljuskälla har ändrats från konventionell lysrörsbelysning till LED som inte längre innehåller kvicksilver. Kunderna gynnas av strömbesparingar och låg värmeprestanda, samtidigt som ljusstyrkan och skanningshastigheten ökar.
 3. Lågt TEC-värde: Konica Minoltas kontorsprodukter har särskilt låga TEC-värden; de står för en produkts typiska elförbrukning per vecka (TEC), baserat på genomsnittlig kontorsanvändning enligt definitionen i ENERGY STAR-programmet.
 4. Sammanfogningsteknik med induktionsuppvärmning: Minskar energiförbrukningen avsevärt då temperaturen som krävs för sammanfogning uppnås mycket snabbare och kan styras exakt.
 5. Ozonfri rulladdning: Möjliggör högupplösta utskrifter under långa perioder men dämpar ozonframställningen.

 

Engagemang

 

CO2-minskning och grön elektricitet

Vår totala målsättning att minska CO2-utsläpp med 80 % är redan uppe i 49 %. Detta har uppnåtts genom att mängden CO2 som produceras vid produktanvändning har minskats med 79 % mellan 2005 och 2016. Grön elektricitet används på våra tyska kontor, vilket skapar noll CO2-utsläpp. 
 

Aktivitetsprogrammet "Bike2Work"  för medarbetare för att minska CO2

I Tyskland och Tjeckien kan medarbetare på Konica Minolta delta i projektet Bike2Work genom att ta cykeln i stället för bilen till jobbet under sommarmånaderna. Det är ett sätt att ta ansvar för miljön och förbättra sin egen hälsa. Sedan 2014 har medarbetarna på Konica Minolta cyklat mer än 110 000 kilometer och varit med och sparat mer än 20 ton CO2-utsläpp genom att inte köra bil. 
 

Intern koldioxidkompensation

Konica Minolta Europe kompenserar för oundvikliga koldioxidutsläpp genom att stödja certifierade klimatskyddsprojekt. Det gör oss till ett 'klimatneutralt' företag och vårt europeiska huvudkontor i Langenhagen har tillämpat neutralt klimat sedan januari 2018. Konica Minolta kompenserar även för den koldioxid som produceras under olika evenemang och har kompenserat för alla utskrifter i Langenhagen sedan 2015. När Konica Minolta-kunder också använder programmet för koldioxidneutralitet för koldioxidneutrala utskrifter kompenserar Konica Minolta även de utsläpp som produceras vid tillverkning och transport av produkten. Detta görs för alla enheter för kontors- och produktionsutskrift, vilket säkerställer en fullständigt koldioxidneutral livscykel. Mer än 9 miljoner kg koldioxid har hittills sparats in på det här sättet (gäller augusti 2018).

 

Kom i kontakt med oss...

...och vårt hållbarhetsteam!

Skicka e-post!

Kontakt

Textfält med en * krävs!