Prévoir – försäkring: centraliserad lösning för försäkringsprocesser och dokumenthantering

prevoir-logotyp

Prévoir – försäkring: centraliserad lösning för försäkringsprocesser och dokumenthantering

Prévoir – försäkring: centraliserad lösning för försäkringsprocesser och dokumenthantering

PRÉVOIR Group är ett kundorienterat livförsäkringsbolag. Företagets arbetsstyrka på 900 representanter i Frankrike ger personliga råd till kunder som behöver hjälp. I Frankrike sammanför PRÉVOIR 1 350 anställda och 355 000 kunder. Kunderna sätter sin tillit till företaget som för närvarande rapporterar mer än 570 000 kontrakt och representerar mer än 3 miljoner euro i hanterade tillgångar. Tack vare sin ekonomiska stabilitet är gruppen också aktiv utanför Frankrike, med två filialer i Portugal respektive Polen.


Granska hanteringen av kundernas registreringsförfrågningar – från kvitto och virtualisering till färdigställande och avtalsbehandling 

Under 2010, i samband med företagets 100-årsjubileum, beslöt sig PRÉVOIR Group för att se över hanteringen av kundernas registreringsförfrågningar från mottagande och virtualisering till färdigställande och avtalsbehandling. PRÉVOIR började använda Numerial för att hjälpa till med omformning och modernisering av sina manuella processer. Implementeringen av pilotprojektet 2013 gav omedelbara användarfördelar som vid slutförandet automatiskt kommer att hantera över 100 000 dokument i månaden. 

Efter att ha bjudit in 14 företag till planeringsmötet valde PRÉVOIR Group OnBase-systemet för innehållshantering och Kofax för att skapa ett digitaliserings- och innehållshanteringsprojekt för försäkringsprocesser. 


Kundfördelar 

Tack vare OnBase hanteras cirka 100 000 dokument mer effektivt online varje månad av backoffice-teamet. Den här utvecklingen gynnar även säljrepresentanterna eftersom den gör att de kan vara mer lyhörda för nya försäkringstagare. 

När det gäller kvalitetsfeedback avser försäkringsgruppen nu att utöka lösningen till alla koncernens försäkringsavdelningar. Nästa avdelning som fick dra nytta av OnBase-funktionerna under 2016 var kundtjänsten, med målet att få en bättre förståelse för kundnöjdheten och de olika frågor som försäkringstagarna ställs inför.

Fördelar

Fördelar
  • Förbättrad ärendespårning med realtidsvisning av aktuell status 
  • Förbättrad aktivitetsstyrning
  • Snabbare fallbearbetning
  • Utrymmessparande och bättre översikt över aktuella fall
  • Förenklad tilldelning av fall för administratörer
  • Tidsbesparande genom minskad mängd papper som hanteras av administratörer

Utmaning

Utmaning
  • Mer än 100 000 dokument i månaden
  • Granska hanteringen av kundernas registreringsförfrågningar från mottagande och virtualisering till färdigställande och avtalsbehandling

Lösning

Lösning
  • Integrering av OnBase innehållshanteringssystem och Kofax för att skapa ett digitaliserings- och innehållshanteringsprojekt för försäkringsprocesser