Kundcentrerad lösning öppnar upp en lönsam ny marknad

laborarztpraxis logo

Kundcentrerad lösning öppnar upp en lönsam ny marknad

Kundcentrerad lösning öppnar upp en lönsam ny marknad

Laborartzpraxis Dres. Walther, Weindel und Kollegen, Frankfurt, Tyskland.

Laborartzpraxis Dres. Walther, Weindel und Kollegen är ett privat medicinskt laboratorium i Frankfurt, Tyskland som tillhandahåller labbtjänster till fler än 1 000 läkare. Företaget har fler än 100 anställda och arbetar i ett tvåskiftsystem. Tre olika arbetsflöden är associerade med företagets tre olika laboratorietjänster: det grundläggande laboratoriet (med fler än 200 typer av tester), det mikrobiologiska laboratoriet och ett speciallaboratorium för konsulterande läkare.

quotation marks

We were impressed by the way our needs were understood quickly, and the solution was implemented rapidly

Sascha Brück

Head of Controlling, Logistics & Procurement

Laborartzpraxis Dres. Walther, Weindel und Kollegen handskades med analysresultat och dokumentation som genererade stora utskriftsvolymer på ungefär 250 000 sidor per månad. Eftersom företaget använder tre olika typer av laboratorier har det även tre olika uppsättningar dokument och tre typer av beställningar för varje patient. Utskrivna dokument, inklusive testresultat och fakturor, hanteras manuellt och sorteringen av dessa dokument tar tre till fyra timmar om dagen.


De partner som driver det medicinska laboratoriet ville göra de här arbetsflödena mycket effektivare och förbättra hanteringen av de stora volymerna med konfidentiell och brådskande dokumentation. Korrekt sortering bedömdes även vara avgörande för att säkerställa att resultaten skickades till rätt läkarmottagning utan dröjsmål.


Optimerat arbetsflöde

Eftersom blodprover levererades till laboratoriet dagligen, och på grund av de stora utskriftsvolymer som ingick i den här processen, fanns det ett akut behov av att optimera arbetsflödet med Konica Minoltas bizhub och Planet Press-produktserierna. Den här lösningen hjälpte laboratoriet att påskynda, automatisera och förenkla sina dagliga arbetsflöden. Efter leverans vidarebefordras blodet till det laboratorium som är godkänt för att utföra testet, enligt vad som krävs i formuläret för testbeställning. Analysresultaten skrivs sedan in i laboratoriets administrativa system, varefter laboratorieresultaten sorteras och levereras till den läkare som först beställde testet.


Med hjälp av PlanetPress kan laboratoriet nu dessutom hantera sin inre administration och fakturering med hjälp av en sömlös process. PlanetPress extraherar relevanta data från det administrativa systemet och skapar fakturor (baserade på kundnumret) som innehåller detaljerade betalningsinstruktioner. Fakturorna skrivs sedan ut och skickas automatiskt till läkaren, försäkringsbolaget eller privatpersonen direkt utan behov av manuella åtgärder.

Relaterade Kundhistorier

Relaterade Kundhistorier