Öka effektiviteten med avancerad digital bearbetning av daglig post och information

Överväldigad av det som kommer in genom de virtuella dörrarna?

Digitalt postrum


Idag tas innehåll emot och skickas via flera kanaler – e-post, fax, papper, EDI-strömmar, XML-filer och så vidare. Allt som är relevant och som tas emot måste bearbetas och hanteras effektivt.

Effektivt kundengagemang kräver att allt kundrelaterat innehåll, från kontoöppnande och serviceförfrågningar till policyförnyelse, fakturabetalning och klagomål, måste hanteras snabbt och korrekt. Det händer tyvärr inte så ofta. Men det är möjligt – med digitalt postrum.

Digitalt postrum

Digitalt postrum

Det moderna digitala postrummet

Det traditionella ”digitala postrummet” var en lösning som tog all inkommande fysisk kommunikation, omvandlade den till digital form och sedan dirigerade den elektroniskt till berörda parter. Idag är det moderna digitala postrummet mycket mer. Programvaror för dokumenthantering kan identifiera innehållet, extrahera relevant information om möjligt och sedan skicka den till relevant person eller process. Dessutom är det enkelt att tillgodose kunders eller affärspartners behov att ta emot dokument, som fakturor, i elektroniskt format.

Den här informationshanteringen blir nästan allomfattande – för all inkommande och utgående information i en organisation. Kort sagt kan ett digitalt postrum revolutionera sättet som ditt företag tar emot, bearbetar och delar information på. Det spelar en viktig roll i din digitala omvandling och ger nedströmsprocesser korrekt åtkomst till relevant information utan dröjsmål.

Hardware
hardware icon
Konica Minoltas utskriftsmaskinvara

Vill du ha det allra bästa inom digital utskriftsproduktion? Du hittade det precis. Konica Minoltas maskinvara för produktionsutskrift och kontor är branschledande, med enheter som erbjuder revolutionerande färgbildkvalitet, ultrasnabba svartvita utskrifter, inbyggda efterbehandlingsalternativ av proffskvalitet som överensstämmer med dina komplexa jobbspecifikationer och mycket mer. Oavsett företagets storlek eller specialområde kan du med vår utskriftsmaskinvara bygga upp din utskriftsinfrastruktur, hantera digitalt innehåll, använda toppmoderna mätinstrument och utforska andra lösningar som är utformade för att förändra ditt arbetsflöde på ett genomgripande sätt.

Software
software icon
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings