Colour Measurement for Solid Food

Colour quality control solutions for biscuits, beef, cheese, and everything in-between.

Colour Measurement for Solid Foodstuffs


Colour measurement for development, process control, and quality control of foodstuffs

The consumer eats with their eyes, so improving the consistency of products and developing exciting and realistic coloured products will help a producer's products to compete on the shelf and improve consumer perception of quality on the plate. Inconsistent colours can damage the perception of a brand and lead to increased waste.


Colour data can be used as a process control tool, and an indicator of flavour, freshness or degradation over time, or temperature.


Konica Minolta Measuring Instruments are widely used in the food industry, in development labs, at goods-in, in-line, or at quality control for virtually all solid foodstuffs such as breads, meats, cheeses, pasta, cakes, etc. Our solutions help organisations to produce consistent and appealing products, and generate valuable data that helps to save costs, cut waste, and improve the quality of products.

Our versatile benchtop instruments have many advantages for the laboratory setting as they are able to measure a greater number of sample types easily. Benchtop instruments have larger measurement apertures and include innovative new features, such as a sample viewer camera that aid in fast yet accurate work. Our portable colorimeters are synonymous with quality control measurements and particularly in the food industry, where at this stage in the process spectral data is not required. A tristimulus meter provides an accurate and traceable alternative to a spectrophotometer, providing data that corresponds to the human observer whilst also being comparatively robust. Many food products with inhomogeneous colour can be best measured by the CR-410 which quickly provides data that correlates with human perception by averaging the measurement over its large 50mm measuring aperture.

In recent years, the possibilities of automated inspection and measurement have greatly increased. Through Konica Minolta Group company SPECIM, we are able to offer our customers both laboratory and production hyperspectral systems that can perform a range of tasks for the food industry such as foreign object detection, fat content analysis, sorting, topping coverage, and packing inspection.

Digitalt postrum

Digitalt postrum

Det moderna digitala postrummet

Det traditionella ”digitala postrummet” var en lösning som tog all inkommande fysisk kommunikation, omvandlade den till digital form och sedan dirigerade den elektroniskt till berörda parter. Idag är det moderna digitala postrummet mycket mer. Programvaror för dokumenthantering kan identifiera innehållet, extrahera relevant information om möjligt och sedan skicka den till relevant person eller process. Dessutom är det enkelt att tillgodose kunders eller affärspartners behov att ta emot dokument, som fakturor, i elektroniskt format.

Den här informationshanteringen blir nästan allomfattande – för all inkommande och utgående information i en organisation. Kort sagt kan ett digitalt postrum revolutionera sättet som ditt företag tar emot, bearbetar och delar information på. Det spelar en viktig roll i din digitala omvandling och ger nedströmsprocesser korrekt åtkomst till relevant information utan dröjsmål.

Hardware
hardware icon
Konica Minoltas utskriftsmaskinvara

Vill du ha det allra bästa inom digital utskriftsproduktion? Du hittade det precis. Konica Minoltas maskinvara för produktionsutskrift och kontor är branschledande, med enheter som erbjuder revolutionerande färgbildkvalitet, ultrasnabba svartvita utskrifter, inbyggda efterbehandlingsalternativ av proffskvalitet som överensstämmer med dina komplexa jobbspecifikationer och mycket mer. Oavsett företagets storlek eller specialområde kan du med vår utskriftsmaskinvara bygga upp din utskriftsinfrastruktur, hantera digitalt innehåll, använda toppmoderna mätinstrument och utforska andra lösningar som är utformade för att förändra ditt arbetsflöde på ett genomgripande sätt.

Software
software icon
Konica Minoltas programvaruprodukter

Utforska de oräkneliga sätt som Konica Minoltas programvaruprodukter kan förbättra din verksamhet. Konica Minolta löser din verksamhets problem, matchar olika arbetssätt och erbjuder programvarulösningar som uppfyller behoven i din bransch. Genom att alltid prioritera dina behov uppfyller Konica Minolta programvarukraven även från de mest krävande globala organisationerna. Med hjälp av systemet kan du hålla nere kostnaderna för utskrift och kopiering, skapa avancerade säkerhetsåtgärder för att se till att känsliga dokument inte hamnar i obehöriga händer och mycket mer.

Tjänster
service icon
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta oss

Ask our experts!

Required form 'ContactUs' does not exist.

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings