Optimal utskriftskvalitet av medicinska bilder och rapporter på papper

De viktiga dokumenten som patienten har med sig på vårdresan

Skriv ut på papper i stället för på film


Vårdinrättningar som sjukhus, kliniker, vårdcentraler och röntgencenter kämpar alla ibland med att skriva ut medicinska bilder. Det gäller i synnerhet när de producerar patientresultat och bestämmer hur de ska skrivas ut eller delas med behandlande läkare och vårdgivare. Patientresultaten kan omfatta bilder från magnetisk resonanstomografi, röntgen och ultraljud.

Konica Minoltas PDB-lösning för medicinska utskrifter fungerar som en nätsluss mellan arbetsstationen och tryckeriet. Med DICOM skapar du patientbroschyrer automatiskt genom att integrera DICOM-bilder och medicinska undersökningsrapporter. De här broschyrerna kan sedan delas med behandlande läkare eller kollegor för ytterligare konsultation. Broschyren kan även innehålla ytterligare information, till exempel en åtkomstplan, scheman eller anteckningar från det medicinska bildbehandlingscentret.

Utskriven DICOM-broschyr

Utskriven DICOM-broschyr

Med lösningen för utskrivna DICOM-broschyrer och DICOM-nätsluss kan du skriva ut medicinska bilder och resultatrapporter med Konica Minolta bizhub Medical. Vårdgivare och läkare kan samla in och dela relevanta patientdata i kombination med HDO-information i en enda broschyr, komplett med en USB-enhet eller DVD-skiva. Patienter kan sedan ta med broschyren till sin allmänläkare för ytterligare undersökning.

Hardware
Kompatibilitet med laserskrivare för kontor

Rekommendationen för bizhub Medical görs efter en omfattande testprocedur med ett representativt urval av Konica Minolta-skrivare. Konica Minolta stöder PDB-lösningens kvalitet och kompatibilitet och har utvecklat detaljerade rekommendationer för skrivarinställningar för att säkerställa bästa möjliga resultat och höga standarder för tillförlitlighet i ett kliniskt sammanhang.

Software
Informationssystemkommunikation mellan vårdinformationssystem och radiologi

Ett effektivt verktyg för att kombinera alla digitala patientdata. Gör att du kan ansluta Konica Minolta bizhub Medical-system till olika sjukvårdsprogramvaror för att snabbt kunna skriva ut medicinsk information, tidsscheman och sjukhusuppgifter, till exempel en läkares specialisering eller HDO-acklamationer, i en omfattande broschyr.

Tjänster
Alltid till din tjänst

Vår erfarna och kunniga specialistpersonal besvarar eventuella frågor och visar hur du använder produkten. Våra tjänster är till för dig, i ett supportsystem som är utformat för att du och ditt företag ska kunna dra full nytta av lösningarna. Vi erbjuder en rad olika tjänster, bland annat optimerade utskriftstjänster som kombinerar rådgivning, implementering av maskinvara och programvara, arbetsflödeshantering som sänker dina dokumentutgifter och smarta säkerhetstjänster för att skydda din verksamhet.

Optimal utskriftskvalitet av medicinska bilder och rapporter på papper

Optimal utskriftskvalitet av medicinska bilder och rapporter på papper

Utskrift av medicinska undersökningar med återgivning av hög kvalitet

Modaliteten skapar filer i DICOM-format (en standard för medicinsk bildbehandling). En server utrustad med Konica Minoltas DICOM-nätsluss placerad mellan bildbehandlingsmodaliteten och Konica Minoltas multifunktionsenhet gör att du kan skriva ut medicinska bilder på papper. Beroende på dina individuella behov kan du ange utskriftsformatet som antingen en broschyr eller som enskilda A3- eller A4-ark.

Utskrift i flera format (A3, A4 eller broschyrer)

Utskrift i flera format (A3, A4 eller broschyrer)

Alternativ för att definiera flera utskriftsprofiler

Alternativ för att definiera flera utskriftsprofiler

Omfattande urval av layouter och presentationer

Omfattande urval av layouter och presentationer

Fullständigt anpassningsbar utskrift av sidhuvuden och sidfötter, antal sidor, logotyp, marginaler osv.

Fullständigt anpassningsbar utskrift av sidhuvuden och sidfötter, antal sidor, logotyp, marginaler osv.

Broschyrläge med anpassning av fram- och baksidan

Broschyrläge med anpassning av fram- och baksidan

Automatisk sammanslagning av medicinska undersökningar med flera undersökningsresultat för en patient i en enda broschyr

Automatisk sammanslagning av medicinska undersökningar med flera undersökningsresultat för en patient i en enda broschyr

Broschyrläge (omslag: 1 A3-ark, papper upp till 209 g/m²; sidor inuti: 19 A3-ark, papper upp till 90 g/m²)

Broschyrläge (omslag: 1 A3-ark, papper upp till 209 g/m²; sidor inuti: 19 A3-ark, papper upp till 90 g/m²)

Utskrift av A4- eller A3-kartong (ark upp till 209 g/m²)

Utskrift av A4- eller A3-kartong (ark upp till 209 g/m²)

Flexibel justering av olika återgivningsparametrar, bland annat gamma, ljusstyrka, kontrast, histogramjustering, konturförstärkning och geometrisk omvandling

Flexibel justering av olika återgivningsparametrar, bland annat gamma, ljusstyrka, kontrast, histogramjustering, konturförstärkning och geometrisk omvandling

Avancerade korrigeringar (omvandlar kurvor för att justera korrigeringar i kombination med bildhistogram)

Avancerade korrigeringar (omvandlar kurvor för att justera korrigeringar i kombination med bildhistogram)

Utskrift i skala 1:1 (tandrelaterat material och proteser)

Utskrift i skala 1:1 (tandrelaterat material och proteser)

Webbgränssnitt för övervakning av förloppet med möjlighet att avbryta/starta om en uppgift

Webbgränssnitt för övervakning av förloppet med möjlighet att avbryta/starta om en uppgift

Utskriftsstatistik

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss

Du kan ringa oss om du vill veta mer om fördelarna med att skriva ut på papper istället för film och diskutera de olika sätt som Konica Minolta kan hjälpa dig att uppfylla dina behov gällande medicinska bilder. Vårt särskilda vårdinriktade team går igenom de olika alternativen för att optimera utskriftskvaliteten.

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Improving Healthcare Workflows - download the brochure here:

Download now
Thumbnail of Healthcare Brochure