PlanetPress SUITE


Öka mervärdet för affärsdokument


Marknadsföringsföretag, tryckerier och kopieringsbyråer, kommersiella skrivare, till och med interna utskriftsrum och CRD:er (centrala reprografiavdelningar) behöver alla underhålla och utöka sin kundbas. Det bästa sättet att göra det på är att öka mervärdet för affärsdokument och distribuera dem i ett format som uppfyller mottagarens önskemål. Som professionell VDP-programvarulösning är PlanetPress Suite det perfekta verktyget för det här ändamålet.


PlanetPress SUITE-arbetsflöde

PlanetPress SUITE

PlanetPress SUITE

Personlig marknadsföring

  • Ökad produktivitet och lönsamhet
  • Varierat stöd för data- och dokumentinmatning
  • Import från alla Windows-program
  • Intelligent tolkning av innehåll

TransPromo

  • Berika dokument med kampanjinnehåll
  • Automatiserad distribution

Integrering i utskriftsarbetsflöden 

  • Full kontroll över utskrifts- och pappershanteringsfunktioner

Hämta produktbroschyren för att få all information.

PlanetPress Suite broschyr