Koldioxidneutralitet

Minska ditt koldioxidavtryck

Minska ditt koldioxidavtryck

Konica Minolta kompenserar oundvikliga CO2-utsläpp som produceras under kontors- och produktionsutskrift. Vi betalar för tillverkning och transport av produkten, medan kunden täcker kostnaden för att kompensera för utsläpp som produceras medan enheten används. Kunden har ett utsläppscertifikat som anger hur mycket CO2 som har sparats, som bevis på koldioxidkompensationen. 

De fem enkla stegen till framgångsrik koldioxidkompensation med Konica Minolta är följande:
 

  1. Ansök till programmet om koldioxidneutralitet
  2. Skriv ut som vanligt med Konica Minolta-enheter
  3. Konica Minolta beräknar de totala CO2‑utsläppen för varje enhet under dess livscykel
  4. Konica Minolta kompenserar för utsläppen med ett koldioxidkompensationsprojekt
  5. Du får ett emissionscertifikat som anger de sparade CO2-utsläppen


Fördelarna för våra kunder är att det kan hjälpa dem att nå sina egna miljömål, minska koldioxidutsläppen, visa sitt miljöengagemang och förbättra företagets profil. 

I programmet Enabling Carbon Neutrality har Konica Minolta samarbetat med den internationella klimatskyddsspecialisten ClimatePartner och säkerställer därmed programmets transparens och livskraft. Tillsammans med ClimatePartner stöder vi ett projekt för koldioxidkompensation som är certifierat enligt Gold Standard med vindkraft i Vader Piet, Aruba, i Karibiska havet. Genom att utnyttja öns vindresurser minskar projektet utsläppen av växthusgaser med ungefär 150 000 ton koldioxid varje år. Sedan programmet Enabling Carbon Neutrality för koldioxidneutralitet lanserades 2015 har deltagarna kompenserat för mer än 2,5 miljoner kg koldioxid. Den här siffran omfattar kunder i hela Europa, flera evenemang och mässor samt intern kompensation.

Med kalkylatorn nedan kan du beräkna dina potentiella utsläppsbesparingar:

Climate Protection with SampleCompany Ltd.

Move the slider to get a comparison of your carbon emissions.

t CO2

The amount corresponds to ...

... kilometres driven with a passenger car
... wash cycles (60°C)
... the yearly CO2-capture of beech trees
... the production of pairs of running shoes
... the production of kilograms beef (raw)
... the melting of square metres summerly ice in the Arctic
... economy flights from London to New York
... the yearly carbon footprint of average global citizens