Europeiskt partnerprogram

Förbättra din kompetens och yrkeskunskap genom att samarbeta med Konica Minolta – ett globalt företag!

 

Värdet av våra partner

Det är viktigt för oss att våra partner behåller sin egen företagsidentitet. Alla företag är olika och har unika framgångsfaktorer. Vi på Konica Minolta välkomnar mångfald oavsett om en partner har specialkunskaper inom ett visst område eller om deras styrka är omfattande kunskap och produkter, och erkänner att olikheter är en av styrkorna i alla verksamheter.
 

De viktigaste värdena i vårt partnerprogram är:
 

  • Transparens
  • Ömsesidigt partnerskap
  • Kompetens och teknisk expertis
  • Lojalitet och engagemang
  • Försäljningsresultat


Konica Minolta Partner Programme är enkelt, rättvist och transparent. Partner har tillgång till vår gemensamma partnerskapsnivå och dess fördelar genom att förbinda sig till en uppsättning krav för varje partnerskapsnivå. Partnerstatus bestäms av ett intervall av kriterier istället för ett enda kriterium. På så sätt kan partner fortsätta att satsa på sin styrka som företag, i stället för att bygga upp sin verksamhet för att den ska passa oss.

 

Företagsvärderingar

Konica Minolta är ett globalt varumärke och som företag står vi för det här:
 

  • Teknisk expertis
  • Kraftfulla innovationer
  • Ambitiös hållbarhet
 

Det här är värderingar vi lever och andas, och som vi även vill tillämpa i våra samarbeten. Det inspirerade oss att etablera vårt partnerprogram.
 

Vi strävar efter att främja tillväxten i din verksamhet och utveckla ett hållbart partnerskap med realistiska mål och lönsamma förmåner, som bonusbetalningar när målen har uppnåtts. Allt du behöver göra är att uppfylla en uppsättning krav som tydligt beskrivs som en del av detta Program.
 

Du kan förbättra din teoretiska och praktiska kunskap genom att delta i kompetensutvecklingsprogram.

 

Partnerskapsnivåer

Vi är intresserade av våra partner och deras verksamhet. I stället för att fastställa partnerskapsnivån enbart baserat på omsättning hos oss har vi definierat ett antal kriterier som kan förbättra partnerns status. Med andra ord rättar vi oss efter partnerns affärsmodell snarare än att få den att passa oss.
 

Ju fler kriterier en partnerverksamhet uppfyller desto högre blir partnerskapsnivån och desto fler fördelar får du.
 

Konica Minoltas partnerprogram gynnar båda parter. Vi förbinder oss att främja tillväxten i partnerns verksamhet så att vi kan växa tillsammans. 

Fördelar

När vi skapade partnerprogrammet var vi måna om att erbjuda ett antal förmåner när partnern först går med i programmet.
 

Tydligt formulerade prestationer och fördelar
 

Gemensamma mål som fastställs i början av varje år genom att vi går igenom en gemensam affärsplan som främjar tillväxten i partnerns verksamhet.
 

Maximering av företagets synlighet genom att partnern finns med på Konica Minoltas lista med inköpsställen på de olika ländernas webbplatser. Det innebär att kunder som letar efter Konica Minolta-produkter på webbplatsen dirigeras till ditt företag.
 

Kompetens och kunskapstillväxt: Våra partner kan dra nytta av Konica Minoltas utbildningskurser, som kan tillhandahållas kostnadsfritt beroende på partnerskapsnivå.
 

Certifiering av påvisad kompetens och kunskap gällande att erbjuda toppmoderna produkter och lösningar från Konica Minolta.

 

Certifieringar

Många av våra produkter och lösningar kräver särskilda kunskaper och därför krävs ett ökat engagemang från våra partnerföretag.
 

För att slutkunderna ska känna sig lugna inom dessa områden erbjuder vi ett antal certifieringar till de partner som har skaffat sig specialkunskaper inom ett visst område eller produktsortiment. Efter att ha genomgått ytterligare utbildning och uppfyllt vissa villkor som verifierar deras expertis, kan partner annonsera certifieringen på partnerskapsnivå med certifikat.
 

Nominerade kontakter i varje verksamhet genomgår en serie utbildningskurser för att få all den kunskap och expertis som krävs för att bli certifierade experter. Konica Minolta-partner som deltar i vår produktcertifieringsprocess är berättigade till en förbättrad uppsättning förmåner, till exempel ytterligare utbildning och specialistsupport.
 

Detaljerad information om vilka certifieringar som är tillgängliga för dig lokalt finns på den lokala webbplatsen.

 

Hämta broschyren om partnerprogrammet där du hittar all information du behöver.

Broschyr om partnerprogrammet