Microsofts säkerhetsuppdatering

Vi vill informera våra kunder om att en säkerhetsuppdatering från Microsoft kan orsaka att tjänster som använder LDAP-uppslag mot Microsoft Active Directory kommer att sluta fungera andra halvåret 2020. Vi väljer dock att informera om detta i god tid för att möjliggöra framförhållning.

Kunder som kan påverkas är de som har:
• en MFP eller skrivare
• en production printing-maskin eller
• en programapplikation från Konica Minolta


Andra halvåret 2020 kommer Microsoft att publicera denna säkerhetsuppdatering. Berörda kunder kan antingen konfigurera Konica Minolta-enheten själva (ytterligare information se nedan) eller ta kontakt med sin lokala Konica Minolta-kontakt som kan ge support som en extra tjänst.

 

Instruktioner för egen konfiguration:
Installera inte Microsofts säkerhetsuppdatering innan du har kontrollerat kompatibilitet. Varför inte? Genom att installera Microsofts säkerhetsuppdatering kommer LDAP-kanalbindning och LDAP-signering att aktiveras som standard, vilket kan påverka kompatibiliteten för Konica Minolta MFP, skrivare, production printing-maskiner och programapplikationer, om de är konfigurerade för anslutning till en Microsoft Active Directory-server med hjälp av LDAP-protokoll. Som ett resultat kan LDAP-anslutningar, till exempel en användarautentiseringsbegäran initierad på en MFP, misslyckas. Därför kan användare inte logga in på sina enheter eller applikationer längre vilket kommer påverka funktionaliteten och tillgängligheten.

För enhetskonfiguration kan du själv göra följande:

1. Välj LDAPS (LDAP över SSL / TLS) och enkel autentiseringsmetod för stöd av extern serververifieringskonfiguration efter tillämpning av säkerhetsuppdateringen.2. Välj LDAPS (LDAP över SSL / TLS) och GSSPNEGO-autentiseringsmetod för Supported LDAP (LDAP-IC / Simple print authentication / LDAP Address search) -konfiguration efter tillämpning av säkerhetsuppdateringen.
Mer information kan erhållas via manualen för din Konica Minolta-enhet. För Konica Minoltas programvaror, vänligen kontakta din lokala Konica Minolta-kontakt för detaljerade instruktioner.
 

Om du hellre vill använda Konica Minolta-support i detta, vänligen kontakta din lokala Konica Minolta-kontakt. Vårt serviceteam erbjuder en tjänst för att uppdatera MFP och applikationskonfiguration, som kan användas innan du använder Microsofts säkerhetsuppdatering och säkerställer att du har en smidig övergång utan något stillestånd som påverkar ditt dagliga arbete. Observera att de nödvändiga konfigurationsändringarna inte är relaterade till ett fel i våra produkter utan detta beror på av en ändring av Microsoft Active Directory-servermiljön. För ytterligare information om LDAP-kanalbindning och LDAP-signering, se följande Microsoft-dokument: