Prognoser för etikettbranschen 2023 – insikter från Konica Minolta

Langenhagen, Germany 20 December 2022 | 16 januari 2023

Kommentar av Carsten Bamberg, Business Development Manager, Konica Minolta Business Solutions Europe

Digital etikettproduktion har blivit det normala och nästan 35 % av det totala värdet är nu helt digitalt eller omfattar hybrid tryckteknik. Efter en stor svängning är det nu digitalt som presterar bäst på marknaden i takt med att fler varumärken och återförsäljare ser att flexibilitet och snabb respons är de viktigaste faktorerna för att kunna bemöta snabbt föränderliga behovsmönster i en ny värld av möjligheter.


Den analoga tekniken för varit motståndskraftig mot de globala förändringarna, speciellt för etiketter och förpackningar men nu ser det riktigt positivt ut när vi fortsätter övergången från analogt till digitalt. Det är som att förändringen rusar och blir allt starkare. Övergången kan inte stoppas.


Utnyttja möjligheter med ett stort urval av nya tillämpningar

Ökande trender som automation, online-inköp av tryckt material och webbutiker innebär att vi ser möjligheter överallt för kunder som vill utnyttja tryckmöjligheter när de får tillgång till ett stort urval av möjligheter via nya tillämpningar som endast kan levereras via digital produktion.

Arbetsflöde, programvara och processautomation, tillsammans med molnlösningar, är viktiga faktorer för bättre automation och effektivitet och en del av utvecklingen mot den ”smarta fabriken”. Möjligheter finns överallt. Etikett- och förpackningsmarknader fortsätter att blomstra tack vare digital

tryckteknik, i takt med att serierna blir kortare och kraven på hållbara produktionsmetoder med minskat avfall blir högre. Detta har blivit allt viktigare, i synnerhet som globala utmaningar avseende materialtillgång, ökade priser och högre energikostnader, såväl som brist på kompetens har påverkat förtroendenivåerna negativt.

Vi förblir dock extremt positiva avseende framtiden. Digital etiketteknik fortsätter att expandera på traditionella flexo- och offsetområden vilket är goda nyheter för alla som redan är aktivt involverade i digital produktion och för dem som vill investera.


Tillväxt i sikte för etikett- och förpackningsindustrin

Vår optimism speglas av andra globala experter som också rapporterar att betydande tillväxtmöjligheter verkar vara på väg att förverkligas under det kommande året och därefter. Experterna från Smithers¹ tror på tillväxt för etikett- och förpackningsindustrin efter pandemin.

I en rapport om trender och drivkrafter som formar framtida digitala tryckmarknader tror analytikerna att nästan 35 % av det totala värdet ligger i helt digital eller hybrid etikettproduktion. Digitalt har blivit det normala. Enligt Smithers var den globala marknaden för digitalt tryckta etiketter värd 12,6 miljarder USD år 2022 och den har växt med 7,7 % CAGR (sammansatt årlig tillväxttakt) sedan 2017, medan volymen växte med i genomsnitt 10,8 %.”Under pandemin såg vi en betydande tillväxt inom grundläggande konsumtionsprodukter då industriella och bulkförpackningar krävde etiketter, och mindre efterfrågan på många lyxprodukter” enligt rapporten. ”Digitalt presterade högre än marknaden i takt med att fler varumärken och återförsäljare såg flexibilitet och snabb respons som viktiga faktorer för att bemöta snabbt föränderliga behovsmönster”.

Digitalt tryck av etiketter beräknas nå nästan 20 miljarder USD före 2032, när digitala prestanda hos tryckpressar för smala etikettark överträffar analog produktion, med inbyggda digitala utsmycknings- och efterbehandlingsalternativ. Rapporten säger också: ”I takt med att befolkningen växer och antalet mindre hushåll ökar kommer även förpackningsvolymer att växa. E-handel med enskilda kunder gör det nödvändigt att använda fler förpackningar för att skydda artiklar under transport. Även om många förpackningar inte är tryckta (flaskor, glasburkar, konservburkar, omslag, tunnor, kassar, bulkpåsar, kartong, filmer) kräver vissa av dem en etikett.”

Etiketter är oumbärliga för att möjliggöra den kritiska infrastrukturen

Som ett annat exempel på övergången till digital produktion avslöjar FINAT² att fler än en tredjedel av svarspersonerna (37 %) i en nyligen genomförd undersökning sa att de ska köpa en digital tryckpress under 2023. Det var en betydande ökning från 21 % som sa att de skulle investera i digital utrustning under det senaste året. I FINATS senaste rapport och analys av den europeiska marknaden för smala etikettark skriver förbundets President Philippe Voet att: ”Etiketter är oumbärliga för att möjliggöra den kritiska infrastrukturen” och tillägger att ”etikettomvandlare rapporterar att deras digitala verksamheter har ökat betydligt på grund av pandemin och det fortsatta behovet av brådskande beställningar.”

Data från forskningsanalytiker hos IDC visar att den västeuropeiska skrivarmarknaden för digital etikett- och förpackningsproduktion förväntas öka med en 13,1 % CAGR under en femårsperiod till 2025.

Vi fortsätter att flytta fram gränserna med vår tonerbaserade teknik som har gjort oss till marknadsledande inom digital etikettproduktion – lite mer än sex år efter att vi först gick in på marknaden. Från början var vi inriktade på små och medelstora etikettomvandlare. Men i vår roll som en global teknikleverantör med lokala serviceorganisationer riktar vi idag in oss på de avancerade marknaderna, i och med introduktionen av AccurioLabel 400 – vår tonerbaserade digitala single pass-tryckpress.

De första AccurioLabel 400-kunderna som startar live-produktion

Vi är på rätt spår för de första installationerna av vår nya tryckpress i början av 2023, efter omfattande interna tester och extremt positiv feedback från de första offentliga demonstrationerna av vår nya modell. Viktiga framsteg med AccurioLabel 400 omfattar ytterligare kostnadsminskningar tack vare ännu mer hållbara delar, tillgänglighet i konfigurationer med fyra och fem färger samt möjligheten till fler tillämpningar med vit toner och en utskriftshastighet på upp till 39,9 m/minut.

”Introduktionen av vit toner kan inte överskattas”, säger IDC i sin marknadsrapport. ”De uppskattningsvis 3 000 etikettomvandlarna med medelhöga till höga volymer uppskattar de affärsmöjligheter som denna extra färg skapar. AccurioLabel 400 flyttar fram gränserna inom automation, hastighet, flexibilitet och färgkapacitet, vilket ger Konica Minolta möjlighet att penetrera L&P-marknaden ytterligare.” I rapporten kan man även läsa att den nya tryckpressen ”dessutom förstärker Konica Minoltas åtagande att driva innovation och tillväxt på L&P-marknaden.³

 

Men vi kommer inte att vila på våra lagrar. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att utbilda marknaden om fördelarna med digital produktion. Vi är fast beslutna att baserat på ett partnersamarbete hjälpa våra kunder att identifiera

och öppna upp den potentiella digitalisering detta medför och nå nästa nivå i sina organisationers digitala mognad genom att betrakta arbetsplatsen på nya sätt.

Stöd för en intelligent ansluten arbetsplats

Utöver vår fortlöpande strävan att befästa vår ställning som en av de största tillverkarna inom digital etikettproduktion tittar vi på helheten för att hjälpa kunderna att forma sin framtid. Till stöd för en ”intelligent ansluten arbetsplats” erbjuder Konica Minolta moln- och IT-tjänster och hanterade utskrifts- och videolösningar för distansarbete, samarbete, arbetsflödeshantering och automation och säkerhet.

Etiketter är nödvändiga för leveranskedjans grundläggande behov eftersom de utgör viktiga verktyg för att förmedla information. En sak som är säker är att etiketter fortsätter att vara en del av vardagen.

Och svängningen mot digital produktion kommer att bli ännu mer framträdande framöver.

Boilerplate

About Konica Minolta Business Solutions Europe


Konica Minolta’s journey started 150 years ago, with a vision to see and do things differently. We innovate for the good of society and the world. The same purpose that kept us moving then, keeps us moving now.


Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, based in Langenhagen, Germany, is a wholly owned subsidiary of Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan. With its unique expertise in imaging, data processing and data-based decision making, Konica Minolta creates relevant solutions for its customers - small and medium-sized businesses, large enterprises and public sector - and solves issues faced by society.


As a digital workplace solution provider, Konica Minolta helps its clients to identify and unlock the potential digitalisation holds and reach the next level in the digital maturity of their organisation by rethinking the workplace. In support of an ‘Intelligent connected workplace’, Konica Minolta offers cloud, IT, managed print and video solution services for remote working, collaboration, workflow management and automation and security. The company’s success in driving transformation is also confirmed by IDC, since the ‘IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment’ stated that Konica Minolta is ‘recognised globally as a leader in print transformation’. Konica Minolta has been a Microsoft Global Managed Partner since 2021.


Konica Minolta's Igniting Print Possibilities offering helps printers, converters and brand owners maximise workflow automation to increase efficiency. The company delivers consultancy in all communication matters as well as top-of-the-line production, packaging as well as label printers. Its finishing devices create print products that stand out and create added value. Konica Minolta has established itself as the production printing market leader for more than a decade in Europe (InfoSource).


For an increasing number of organisations, success today is more than the narrow definition of financial prosperity – it also includes protecting the environment and having a positive impact on their workforce as well as the societies they are embedded in. With its commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), Konica Minolta has pledged to consistently pursue its sustainability and social responsibility goals.


The company has been repeatedly recognised for its rich history of social contribution as well as for working towards achieving the SDGs throughout its business and supply chain. Konica Minolta is listed among “2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” and received the highest level in EcoVadis Sustainability Ratings.


For its innovative service approach that complements their devices perfectly, Konica Minolta was awarded the prestigious ‘Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021’ from Keypoint Intelligence.


Konica Minolta Business Solutions Europe is represented by subsidiaries and distributors in more than 80 countries in Europe, Central Asia, the Middle East and Africa. With approximately 8,700 employees (as of April 2022), Konica Minolta Europe earned net sales of over EUR 1.9 billion in financial year 2021/2022.


Worldwide, the company has over 39,000 employees and is operating in over 150 countries.


For more information, please visit https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news and follow Konica Minolta on Facebook and YouTube.


Terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Kontakt

Kontakt

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604