Prognoser för 2023, kommersiellt tryck – insikter från Konica Minolta

Langenhagen, Germany | 19 januari 2023

Kommentar av Olaf Lorenz, General Manager, International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe

I en värld där konsumenterna blir mer medvetna om sin resursförbrukning och att det finns allt mindre naturresurser, fortsätter digital tryckteknik att visa vägen för tryckerier i en värld som förändras snabbt. Den digitala tidsåldern med kommunikation i flera olika kanaler kan förändra hur vi ser på världen, interagerar och lever, men det kan aldrig ersätta den spänning som trycksaker ger.


Digitalt tryck har beskrivits som en ”tillväxtmotor”¹ för utrustningstillverkare under 2020-talet, och vi ser en fortsatt rörelse bort från det analoga när alltfler varumärken och detaljhandlare identifierar smidighet, automatisering och snabb svarsförmåga som viktiga faktorer för att möta föränderliga behov i en värld full av nya möjligheter.

 

Övergången från analogt till digitalt går inte att stoppa

Andra trender som snabb svarstid, små upplagor, anpassningsmöjligheter och snabba leveranser underbyggs av digitalt tryck. Det finns påtagligt positiva resultat med att övergå från analogt till digitalt. Det är som att förändringen rusar och blir allt starkare. Övergången kan inte stoppas.

 

Trender som automatisering, inköp av onlinetryck och webbutiker utvecklas allt snabbare och vi ser möjligheter överallt för kunder som vill förbättra sin tryckningskapacitet när de går in i en värld av nya möjligheter med tillämpningsområden som bara går att genomföra med digital produktion.

 

Färre beröringspunkter minimerar riskerna kring den mänskliga faktorn

I framtiden kan vi se att ytterligare processoptimering och automatisering införs som en del av utvecklingen mot den smarta fabriken. Människors kompetens och kreativitet kommer alltid att vara viktigt och värdefullt för tryckerier, men genom att automatisera processer där det går kan arbetskostnaderna sänkas och produktiviteten höjas. Färre beröringspunkter minimerar risken för fel beroende på den mänskliga faktorn, vilket kan orsaka kostsamma förseningar eller misstag i produktionen.

 

Arbetsflöde, programvara och processautomatisering, tillsammans med molnlösningar och efterbehandling, är viktiga faktorer för att förbättra effektiviteten och skapa mervärde som en del av utvecklingen mot den smarta fabriken. Möjligheter finns överallt. Kommersiella och industriella tryckmarknader fortsätter att växa tack vare digitalt tryck. Samtidigt fortsätter upplagorna att minska och kraven på hållbara produktionssätt med minskat avfall att växa. Detta har blivit allt viktigare, i synnerhet som globala utmaningar med materialtillgång, ökade priser och högre energikostnader, såväl som brist på kompetens, har påverkat förtroendenivåerna negativt.

 

Förpackningen är också en strategisk del av en produkt, och där har trycktekniken stor betydelse. Traditionellt gjordes detta via analoga system med storskalig produktion. Behovet av små upplagor, kostnadssänkningar och snabba leveranstider är dock faktorer som har lett till att de digitala lösningarna sprids allt snabbare i det här segmentet.

 

Med kloka strategiska investeringar kan tryckföretag frodas

Medan ett analogt arbetssätt fortfarande dominerar den totala tryckmarknaden när det gäller volym och värde så växer de digitala motsvarigheterna snabbare och tar en allt större del av värdet. Det här är en trend som påskyndades av covidpandemin. Enligt Smithers² ökar värdet på de digitala tryckprocesserna över hela Europa, från 27,6 miljarder euro 2017 till 41,2 miljarder euro år 2027, en förändring på 14,2 %. Vad gäller volym kommer den sammanlagda digitala tryckmarknaden att gå upp från 351 miljarder A4-utskrifter till 582 miljarder A4-utskrifter, vilket innebär en förändring på 66 % under samma 10-årsperiod. Sammantaget kommer det digitala värdet att öka från 16 % av det sammanlagda värdet för tryck och tryckta förpackningar 2017 till 19,8 % år 2027. Smithers³ anser att digitalt tryck är den ”stora tillväxtsektorn för vinstdrivande tryckverksamhet, och det förändrar även leveranskedjor och affärsmodeller”.


Den starka ökningen inom digitalt tryck (2017–2027)

 

Inkjet hyllas som en verkligt banbrytande teknik

Skurna ark i färg är fortfarande ett tillväxtområde, elektrografi börjar användas mer för förpackningar, det är väletablerat för etiketter och växer inom användning för kartonger och flexibla förpackningar. ”Men inom inkjet ser vi den största tillväxten, och många leverantörer säger att det är en verkligt banbrytande teknik”⁴ vars kvalitet som kan uppnås motsvarar färglitografiprocessen. Och det är den ”snabbast växande tryckprocessen”.

Inkjet är den snabbast växande trycktekniken i många kategorier⁵, varav en är arkmatad inkjet där vi har en sådan viktig produkt i våra flerfaldigt prisbelönta AccurioJet KM-1-pressar, som har kallats ”tryckeriets schweiziska armékniv” eftersom den har så många användningsområden.

Med framstegen inom digital tryckteknik har vi fortfarande en extremt positiv hållning om framtiden. Vår optimism speglas också i den åttonde drupa-rapporten över globala trender⁶ som indikerar att förtroendet är på tillbakagång, trots att de globala ekonomiska marknaderna har utsatts för hårdare press under de senaste två åren än sedan det andra världskriget. ”Tryckerier och leverantörer uppvisar en beslutsamhet om att få verksamheten att växa och investera efter behov, från och med 2023”, står det i rapporten⁷.

Försäljningen av digitala pressar kommer att öka stadigt de kommande tio åren

Analytikerna hos Smithers⁸ förutspår också en stadig ökning av försäljningen av digital utrustning fram till 2032 med en marknadsåtergång till investeringsnivåerna motsvarande år 2017. Försäljningen av ny utrustning kommer att öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 2,2 % under 10-årsperioden.

Rapporten anger att ”den nya tryckpressen är tillväxtmotorn för den digitala tryckmarknaden”.⁹ ”I elektrografi finns maskiner för skurna ark och webbmatning med flera olika prestandanivåer. Inkjet-tekniken har ett mycket brett utbud av maskiner – billiga maskiner med brett utbud av format, specialintegreringar och ett brett utbud av arkmatade pressar i olika format.”

År 2032 kommer det digitala trycket att vara värt 230,5 miljarder dollar, vilket står för nästan en fjärdedel av alla tryck- och tryckförpackningar (lite under 30 biljoner tryck). Rapporten¹⁰ pekar också på att värdet på den digitala tryckmarknaden växer med 5,8 % i CAGR konstant från 2022, och volymerna ska stiga med motsvarande mängd till en total ökning med 75,2 %.Inkjet är den stora vinnaren. Det området stod för 61,4 % av värdet på digitalt tryck och 62,4 % av volymerna under 2017. Inkjet kommer att öka till 74 % av värdet och 77,5 % av volymerna 2032. Smithers säger att den lägre volymtillväxten återspeglar att kontinuerligt tryck med svartvita toner fasas ut – förutom i vissa säkerhetsnischer.

   

Vi ser möjligheter för både toner- och inkjet-marknaderna för våra kunder, i och med att vi försöker hjälpa till att omvärdera kommersiella möjligheter med dem i samarbetssyfte. Digital teknik ger tillgång till många funktioner som kunder inom sektorerna kommersiellt tryck, förpackning och industri efterfrågar för lönsamma tillämpningar.

Förutom att få ackrediteringar som FOGRA-certifieringar för tryckpressarna KM-1e HD och KM-1e, som är på samma nivå som för våra inkjet-pressar, så har vi även haft många framgångar med våra tonerbaserade system. Och vi är säkra på att det kommer upprepas under 2023. Till exempel belönades vår AccurioPrint 7100-serie med BLI (Buyers’ Lab Incorporated) 2022 Color PRO-priset från Keypoint Intelligence mindre än ett år efter lanseringen, och fick även en säkerhetscertifiering för leksaker från TÜV Rheinland (vilket även tilldelades AccurioJet KM-1e).

Mervärde inom tryck med ytbehandlingar och efterbehandling

Konica Minolta använder avancerad teknik och design för sina prisbelönta skrivare. Från pressar i instegsklass, som lanseringen av AccurioPrint 2100 med 100 sidor/minut, till högvolympressar som AccurioPress C14000-serien. Vi och vår partner MGI ser de tillväxt- och affärsmöjligheter som finns i att tillhandahålla mervärdestjänster som ytbehandlingar och efterbehandlingsteknik.

Men vi kommer inte att vila på lagrarna. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att utbilda marknaden om fördelarna med digital produktion. Med vår partnerskapsmodell är vi fast beslutna att hjälpa våra kunder att identifiera och få tillgång till den potential som finns inom digitalisering och att kunna nå nästa nivå av digitala mognad inom deras organisation genom att se på arbetsplatsen med nya ögon.

Stöd för en intelligent ansluten arbetsplats

Utöver vår fortlöpande strävan att befästa vår ställning som en av de största tillverkarna inom kommersiell och industriell tryckproduktion tittar vi på helheten för att hjälpa kunderna att forma sin framtid. Till stöd för en ”intelligent ansluten arbetsplats” erbjuder Konica Minolta moln- och IT-tjänster och hanterade utskrifts- och videolösningar för distansarbete, samarbete, arbetsflödeshantering och automation och säkerhet.

Vi ser fram emot att förverkliga alla möjligheter vi ser framför oss. Och en sak som är säker är att övergången till digital produktion blir allt mer framträdande på alla marknader.

Kontakt

Kontakt

Silke Ehmann-Cotichini

Team Manager Brand Positioning & Architecture, Content Strategy & Development

Corporate Communications International Marketing Division

Silke.Ehmann-Cotichini@konicaminolta.eu

+49 (0) 511 7404-5604