Konica Minolta positioneras som marknadsledare inom molnbaserade utskriftstjänster av Quocirca

| 15 maj 2024

Konica Minolta har kategoriserats som en marknadsledare i Quocircas bedömning av Cloud Print Services Landscape, 2024. Rapporten belyser den breda och växande användningen av molnbaserade utskriftslösningar, där säkerhetsproblem är det största hindret.


Enligt branschanalytikerns senaste undersökning har det skett en ökning med 14% av antalet organisationer som använder en molnbaserad utskriftshanteringslösning, med 69% 2024 jämfört med 55% 2023. Den uppåtgående trenden förväntas fortsätta och ytterligare 26% av de tillfrågade planerar att använda molnbaserade lösningar för utskriftshantering i framtiden.
 
Även om det finns en betydande kontinuerlig tillväxt lyfter rapporten fram säkerhet som det största hindret för användning av molnbaserad utskriftshantering, med 32% av de svarande som säger att skydd av företagsdata är ett stort problem. Av de organisationer som använder en molnlösning för utskriftshantering har 36% redan infört en Zero Trust-modell, ytterligare 42% planerar att införa en sådan under de kommande 12 månaderna och endast 6% har ingen avsikt att göra det alls.
 
Säkerhet är en grundläggande prioritering för Konica Minolta. Konica Minolta erbjuder SAFEQ Cloud, en allt-i-ett molnbaserad utskriftshanterings- och skanningslösning som inkluderar policybaserade autentiseringskontroller, en åtkomstmodell med minsta möjliga privilegier, en Zero Trust-strategi, säker nätverkstrafik för metadata och utskriftsjobb som går till molnet, och efterlevnad av ISO 27001, CCM och CAIQ, för att stödja företag som har eller planerar att byta till en molnbaserad utskriftsstrategi.
 
I rapporten konstateras att Konica Minoltas molnlösningar är väl lämpade för organisationer av alla storlekar och att de stöds av företagets väletablerade infrastrukturtjänster för molnutskrifter, fjärrövervakning och -hantering samt omfattande säkerhetstjänster.

 
 

quotation marks

Vi är stolta över att vara erkända som marknadsledare inom molntjänster för utskrift. Tillväxten, som rapporteras av Quocirca, återspeglar vår erfarenhet på Konica Minolta. Organisationer av alla storlekar ser inte bara de drifts- och produktivitetsvinster som molntjänsterna ger, utan också en högre nivå av data-, dokument- och utskriftssäkerhet. Detta är ett viktigt budskap för dem som fortfarande uppfattar det som ett hinder för att skörda frukterna av en molnbaserad utskriftsstrategi.

Olaf Lorenz

General Manager, International Marketing Division at Konica Minolta Business Solutions Europe

Genom att kategoriseras som marknadsledare erkänns Konica Minolta av Quocirca som en leverantör som "leder marknaden i både strategisk vision och bredd i tjänsteutbudet. Ledarna har gjort betydande investeringar i sin tjänsteportfölj och infrastruktur och stöds av en stark leveransförmåga."

Quocirca Cloud Print Landscape 2024

Quocirca har utsett Konica Minolta till "Leader" i undersökningsföretagets rapport "The Cloud Print Services Landscape, 2024 - How cloud adoption is driving print infrastructure modernisation".

Läs mer

Kontakt

Kontakt

Melanie Olbrich

Senior Corporate Communications & Content Manager

melanie.olbrich@konicaminolta.eu

+49 (0)511 7404-5337