Om Konica Minolta
Innovation i vårt DNA
Intresset för innovationer finns i vårt DNA. Det definierar hur vi bedriver vår verksamhet och skapar stabila relationer med alla parter. Det symboliserar vad vi står för och styr vårt beslutsfattande.