Hållbarhet & miljöhantering
Med morgondagen i åtanke
Inom Konica Minolta strävar vi efter hållbarhet genom våra innovationer för företag och samhället i stort. Vi hjälper även våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Med våra hållbarhetslösningar kan kunderna uppnå högre effektivitet och lägre kostnader samtidigt som de skapar en miljömässigt ansvarsfull digital arbetsplats.