EveryonePrint


Säker mobil utskrift i ett privat moln


Det är i princip lika viktigt för offentliga organisationer, särskilt inom utbildningssektorn, att erbjuda säkra mobila utskrifter som för små och medelstora företag. EOP (EveryonePrint) är en plattformsoberoende, molnbaserad, mobil utskriftslösning och uppfyller användarnas säkerhetskrav då den kombinerar konkurrenskraftiga säkerhetskonfigurationer för utskrifter, åtkomstkontroll för enheter, skydd mot dataläckor och dokumentsäkerhet.

Programmet uppfyller företagens säkerhetsnivåer med heltäckande kryptering av utskriftsjobb (klient till server – server till enhet). Flexibel jobbsändning och säker utskrift garanteras tack vare autentisering med användarnamn/lösenord eller utskriftskod, vilket förhindrar att utskrifter lämnas obevakade i utmatningsfacken.


EveryonePrint-logotyp


EveryonePrint-arbetsflöde

EveryonePrint

EveryonePrint

Utskriftsäkerhet

  • Administratörsstyrd användaråtkomst
  • Säker utskrift av jobb
  • Follow-me print
  • Gästutskrift

Skydd mot dataläckor

  • Utskriftsmiljö i privat moln

Åtkomstkontroll för enheter

  • Autentisering med ID-kort (tillval)
  • Autentisering med PIN-kod
  • Autentisering med användarnamn och lösenord

Dokumentsäkerhet

  • Heltäckande filkryptering

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr EveryonePrint