Konica Minolta Color Care 2


Garanterad färgkvalitet


Konica Minoltas programpaket Color Care 2 definierar, uppfyller och upprätthåller produktspecifika kvalitetsstandarder för alla bizhub-färgenheter som installeras enligt den obligatoriska Konica Minolta Color Care-proceduren. Den omfattande Color Care-metoden kan hjälpa till att skaffa en certifiering av Fogra ”Validation Printing System” till bizhub-färgsystemet. Den här Fogracert-valideringen baseras på standarden ISO 12647-8.


Konica Minolta Color Care 2-logotyp


Konica Minolta Color Care 2-arbetsflöde
Konica Minolta Color Care 2-arbetsflöde

Konica Minolta Color Care 2

Konica Minolta Color Care 2

Kvalitetssäkring

 • Branschledande programvarulösning
 • Enkel användning
 • Produktspecifika kvalitetsstandarder
 • Fördefinierade kvalitetsmål
 • Kontinuerligt kvalitetskontrollsystem
 • Statistikfunktion

Profilutvärdering

 • Visningsprogram för 3D-omfång
 • Dela in färgomfång som punkter

Skapa profil

 • CMYK- och RGB-profiler
 • Stöd för ICC v2- och ICC v4-profiler
 • Val av styckelayout (IT8.7/3, IT87.4, ECI)
 • Övervakningsprofiler
 • Profiloptimering
 • Stöd för Mac och Windows
 • Konica Minoltas mätningsenhet

Fyll i ditt team: Scanning High-End Spectrophotometer FD-5BT

 • M1-läge – förberedd för moderna standarder
 • Utmärkt överensstämmelse mellan interna instrument
 • Skärm för fristående användning
 • Fullfjädrad spektrodensitometer

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr Konica Minolta Color Care 2

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings