Kofax eCopy ShareScan


För in pappersdokument i den digitala världen


Kofax eCopy-lösningarna för dokumenthantering ansluter Konica Minoltas bizhub-system till företagets applikationer för omedelbar inläsning, distribution och hantering av pappersbaserad information.

Användare kan skanna dokument säkert och smidigt till företagets applikationer som stöder elektroniska affärsprocesser. Med Kofax® eCopy® ShareScan® kan användare läsa in dokument på Konica Minoltas multifunktionsskrivare och dirigera dem till flera destinationer eller program genom att bara trycka på en knapp.
Nuance eCopy ShareScan-arbetsflöde

Kofax eCopy ShareScan

Kofax eCopy ShareScan

Dokumentinläsning 

 • Skanning av pappersdokument
 • Skanna till fördefinierade destinationer

Dokumentdistribution 

 • Automatiserad vidarebefordran och arbetsflöden
 • Dokumentdirigering och lagring
 • E-postdirigering
 • Kontakter till ERP, DMS, CRM, ECM

Dokumentbearbetning

 • Skanningsoptimering på multifunktionsskrivarens panel
 • Dokumentkonvertering med OCR och OMR
 • Dokumentuppdelning

Innehålls- och dokumenthantering 

 • Effektivt och säkert samarbete
 • Anslut till dokumenthanteringssystem

Hämta produktbroschyren nu för att få all information.

Broschyr Nuance eCopy ShareScan

Kontakta oss

Kontakta oss

Textfält med en * krävs!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings