Ladda ner e-boken om samarbete

Samarbete ger dig kraft

 

Ladda ner e-boken "Samarbete blir digitalt"

Även om Corona-pandemin var en verklig digitaliseringsaccelerator som ledde till att virtuella team ökade avsevärt, så fanns trenden redan före pandemin. Den andel av den totala arbetstiden som heltidsanställda på kontor tillbringar i virtuellt eller digitalt samarbete har fördubblats på mindre än ett decennium, från endast 7% 2013 till 14% 2019. I en annan studie såg man en ökning med 25% mellan 2010 och 2018. Enligt en studie från 2020 av forskare från Vermont, USA, säger 64% av organisationerna nu att de troligen kommer att övergå permanent till virtuellt teamarbete på grund av Covid-19.