Samarbete och kommunikation utan gränser

EFFEKTIVT SAMARBETE FRÄMJAR PRODUKTIVITET OCH ARBETSGLÄDJE

Kontakta oss
 

Har ni en effektiv samarbetsplattform för att främja produktiviteten i ditt företag?

 

Allt fler arbetsflöden och processer byggs upp kring sammankopplade team och avdelningar. Organisationer måste tillhandahålla moderna samarbetsverktyg och digitala arbetsplatser för sina anställda för att kunna arbeta effektivt och produktivt, uppfylla kundernas förväntningar och öka affärstempot. Konica Minolta tillhandahåller molntjänster och lösningar inom samarbete, informationshantering, IT-infrastruktur och kontorsprint för att säkerställa att organisationers affärsprocesser, dokument och information är tillgängliga på distans - oberoende av plats, tid och enhet du arbetar på. Lösningarna möjliggör individuell flexibilitet och rörlighet för att föra anställda och externa parter närmare varandra.


Samarbete och kommunikation har stor betydelse för din verksamhet. Det är relaterat till arbetsflöden och processer,så väl som interna och externa behov: företagshandbok, HR-system, intranät, resekostnader, informationsutbyte med interna och externa intressenter, kontraktshantering och projektledning. Tillgängligt när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. Nya sätt att arbeta kräver system som gör samarbetet enkelt och smidigt. 
 

En molnbaserad plattform tar ditt samarbete till en modern nivå

Effektivt samarbete främjar produktiviteten och ger företag en avgörande fördel. Molnbaserade lösningar gör det möjligt för organisationer att dra full nytta av de fördelar som erbjuds av plattformar för samarbete. Att flytta företagets infrastruktur till molnet ger samarbetet en ny infallsvinkel. Molntjänster möjliggör skalbarhet när verksamheten förändras, ger tillgång till de senaste samarbetsverktygen och affärsprogrammen samt fördelarna med att arbeta mobilt och samtidigt i smidiga arbetsflöden och affärsprocesser.

 

Workplace One - samarbetsplattform för att stödja din verksamhet

Workplace One – IT-plattformen för det moderna företaget. Den täcker alla dina IT-behov. Fokus ligger på att underlätta den dagliga verksamheten genom att hantera och "hosta" företagets IT-infrastruktur och affärsapplikationer i molnet. Det är ett flexibelt och säkert samarbetsutrymme med Microsoft 365-licenser och fjärrskrivbordstjänster.

Läs mer och lär dig mer om en modern samarbetsplattform

Digitalt samarbete även för små och medelstora företag

Särskilt för små och medelstora företag är det en stor utmaning att på egen hand skapa en digital samarbetsmiljö och en modern arbetsplats för sina anställda; det saknas relativt ofta lämpliga resurser och budget.

Dessutom måste lösningarna vara holistiska - samarbetslösningar måste vara kompatibla med befintliga lösningar så att de är lätta att hantera och använda. Företagen behöver också skalbara och flexibla lösningar som anpassar sig till verksamhetens föränderliga behov.

 

Konica Minolta ger dig fördelarna med digitalt samarbete och digital kommunikation

Med vårt helhetsgrepp hjälper vi dig att göra det enkelt att arbeta tillsammans med team och kollegor på distans - särskilt när de arbetar från olika platser. Vi erbjuder dig lösningar för ett brett utbud av moderna samarbetsapplikationer som implementeras och anpassas utifrån dina behov.


 

Fördelarna med digitalt samarbete och kommunikationEtt socialt nätverk för att dela information och koppla samman människor inom organisationer. Gör det möjligt att länka samman intern expertis samt att dela med sig av värdefulla insikter.


Dokumenthantering och delning gör det möjligt för anställda att få tillgång till filer var de än befinner sig och samtidigt arbeta med ett och samma dokument.


Software-as-a-service (SaaS) befriar organisationer från uppgifter som licenshantering, uppdateringar och underhåll.


Diskussioner och snabbmeddelanden, även om ni inte kan träffas personligen, gör det möjligt för medarbetarna att diskutera projekt och hitta lösningar snabbt och enkelt.


En plattform för allt - lätt att hantera, kostnadseffektiv, alltid uppdaterad för så väl intern som extern användning.


Säkerheten garanteras eftersom molnbaserade applikationer kräver tvåfaktorsautentisering eller villkorad åtkomst när de ska nås utifrån.

Samlad fakta om samarbete och kommunikation

Den ökade efterfrågan på flexibilitet förändrar dramatiskt våra arbetsrutiner; anställda kräver möjligheten att arbeta på distans, samtidigt som samarbete mellan grupper, avdelningar och företag kräver ett nytt sätt att arbeta med ett särskilt stöd för digitala samarbetsverktyg.

Ta en titt på lite samlad fakta inom området!
collaboration infographic thumbnail

Samarbeten digitaliseras mer och mer

Vårt sätt att arbeta i professionella miljöer har i grunden förändrats under de senaste åren. En ny stjärna lyser nu upp himlen - samarbete! Den andel av den totala arbetstiden som heltidsanställda på kontor tillbringar i virtuellt eller digitalt samarbete har fördubblats på mindre än ett decennium, från endast 7% 2013 till hela 14% 2019.

Ladda ner vår e-bok nu!

Mobilt arbete och arbete på distans hos Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, maskin- och energibolag med bred kompetens och en kunnig personalstyrka på närmare 900 medarbetare.

LÄS VÅR FRAMGÅNGSHISTORIA

Våra lösningar för samarbete och kommunikation

Vill du veta mer om våra lösningar för goda samarbeten? Fyll i dina uppgifter nedan!

Vi vet att varje organisation är unik och därför startas en kontakt alltid med ett samtal. Vi är redo att lyssna, så kontakta oss idag.