Molntjänster: UTNYTTJA MOLNETS FULLA POTENTIAL

VI KAN ERBJUDA DIG EN KOMPLETT MOLNRESA SOM STÖDJER ALLA DINA AFFÄRSBEHOV.

Kontakta oss
 

Är din organisation i molnet? Molnet ger ditt företag frihet.

Molnet revolutionerar vårt sätt att arbeta och göra affärer i takt med att fler och fler organisationer flyttar kärnan i sin IT dit. Molnet kommer att påskynda din digitala omvandling, möjliggöra infrastruktur för distansarbete och digitalisera dina arbetsflöden - vilket ger frihet åt dina anställda och ditt företag. Många organisationer saknar fortfarande en molnstrategi och förstår inte hela den potential som molnet kan erbjuda deras verksamhet. De kanske redan använder vissa molntjänster, men för att kunna utnyttja molnets fulla affärsnytta bör de flytta all sin arbetsbelastning till molnet.


Vi på Konica Minolta vill hjälpa dig att utnyttja molnets fulla potential och erbjuda dig en säker resa i molnet. Vi tillhandahåller en komplett molnplattform som stödjer alla dina affärsbehov.

 

Molnet är ramverket för ditt företags framtida framgång - få tillgång till data, arbetsflöden, applikationer och affärsverksamhet enkelt!

Organisationer står inför flera IT-relaterade problem som molntjänster kan lösa:

IT-tekniken förändras snabbt och du kan inte hantera de senaste uppdateringarna.
 • Brist på resurser, pengar och arbetskraft.
 • De anställda har inte de moderna verktygen för att arbeta mobilt eller effektivt.
 • Att erbjuda möjligheter till distansarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Informationssystemets bristande skalbarhet.
 • Systemavbrott, vilket leder till onödiga kostnader och lägre produktivitet.
 • Fjärråtkomst till information, program och arbetsflöden.
 • Säkerhet: dataskydd och rädsla för hackerattacker.


Vi erbjuder säkra molntjänster och vårt kunnande, på din molnresa. Detta ger dig flexibiliteten att skala kapaciteten i linje med förändrade affärsbehov.

Du kan använda våra molntjänster på det sätt som passar ditt företag:
 
 • En molnplattform för att hantera alla dina affärsbehov
  • internal systems
  • informationshantering och GDPR
  • affärsanalys
  • internt och externt samarbete
  • Hosting av affärsapplikationer
  • Integration till M365-miljön
 • Nätverk som en tjänst (NaaS) för att få högkvalitativa och stabila nätverksanslutningar.
 • Intelligent videoövervakning för att hålla din affärsmiljö säker
 • Hantera alla dina utskrifts- och skanningslösningar för kontoret

 

Fördelarna med molntjänsterFlexibilitet och skalbarhet för att anpassa sig till förändrade affärsbehov.


Inga dolda kostnader - du betalar bara för de resurser du använder.


Expertövervakning och förvaltning24/7, så att dina team kan fokusera på IT-innovation


Hög nivå av säkerhet och tillgänglighet -
datacentren som tillhandahåller våra molntjänster är certifierade enligt ISO 27001 (informationssäkerhet) och DIN EN 50600 (planering, konstruktion och drift av datacenter).

 


Tillgång till centraliserade appar och data när som helst och var som helst på vilken enhet som helst -
stöd för distansarbete och mobilt arbete

 

Varri: Professionaliserade IT-verksamheten genom att lägga ut den på Konica Minolta.

När importören och distributören Varri växte ur sin egen server valde de molnlösningen från Konica Minolta för att garantera stabilitet och säkerhet.

Molntjänster för små och medelstora företag

Även om små och medelstora företag tydligt ser dessa fördelar och är öppna för molnlösningar, tvekar en del av dem fortfarande att införa molnlösningar för affärskritiska kärnverksamhetsprocesser eftersom de helt enkelt har svårt att hitta rätt startpunkt och rätt partner. Med hjälp av ett långsiktigt perspektiv och en djup förståelse för våra kunders verksamheter hjälper Konica Minolta små och medelstora företag på deras resa mot molnet. Ladda ner e-boken och få en djupare inblick i molnet.

Ladda ner e-boken nu!
cloud for SMEs e-book cover

1.  Hur fungerar molntjänster?

Molntjänster ger dig IT-infrastruktur och plattformar som du kan använda för att köra program och tjänster och lagra data. Du behöver inte införskaffa, installera, övervaka eller hantera din egen infrastruktur. Allt detta arbete görs åt dig av oss - din sanna molnpartner.

Molnmiljöer - oavsett om de är privata eller offentliga, hybridmoln eller multimoln - är snabba och enkla att skala och erbjuder flexibla prismodeller. I många fall betalar du bara för de resurser du använder. Molninfrastruktur är också säker, eftersom vi kan införa avancerade övervaknings- och säkerhetsfunktioner för att skydda mot cyberhot och risker som många organisationer inte har råd med.

2.  Vilken typ av tjänster kan molntjänster användas för?

Du kan använda molntjänster i många avseenden: för att hantera dina egna program och tjänster eller som en plattform för att integrera din organisations IT-infrastruktur och tjänster. Du kan också använda molnbaserade appar och tjänster, t.ex. Microsoft 365 och andra lösningar för dokumenthantering.

3.  Var är Konica Minoltas molntjänster lokaliserade?

Många av våra privata molntjänster (IaaS, PaaS och SaaS) tillhandahålls från våra egna datacenter i Tyskland och Sverige. Dessa anläggningar är certifierade enligt ISO 27001 (informationssäkerhet), ISO 27017 (säker molnbaserad miljö) och DIN EN 50600 (planering, konstruktion och drift).

4.  Vilka molntjänster finns tillgängliga?

Vi har ett brett utbud av molntjänster för att stödja ditt företag. Här hittar du alla våra tjänster.

5.  När ska jag använda molntjänster?

Du kan använda molnplattformar för att lösa många olika utmaningar, eller ännu bättre för att dra full nytta av molnet:

 • Stöd för en strategi för digital omvandling
 • Stöd för en strategi för arbete på distans eller mobilt
 • Stödja strategier för samarbete och kommunikation
 • Som en plattform för vardagliga IT-tjänster som normalt dränerar interna resurser - frigör dina team från operativa uppgifter så att de kan fokusera på innovation och utveckling.
Du kan använda offentliga moln, privata moln eller en kombination (hybridmoln) baserat på dina affärsbehov och er typ av data.

Konica Minoltas molntjänster

En förändrat sätt att arbeta kräver lösningar för framtida affärsframgångar. Genom att koppla samman människor, platser och teknik kan vi erbjuda dig en säker digital arbetsplats. Spara din egen serverkapacitet och betala bara för det du verkligen använder. Dra full nytta av molnet. We work your IT – you work your business.

Utveckla din verksamhet med Konica Minoltas molntjänster 

 

När du väljer Konica Minolta som IT- och molnpartner väljer du en förenklad väg till en avancerad IT-infrastruktur som stödjer din verksamhet, oavsett hur mycket eller hur snabbt den växer. Med applikationer och tjänster som ligger i vår säkra molnmiljö får du en kostnadseffektiv, skalbar molnplattform som ditt företag kan lita på - nu och i framtiden och samtidigt ett IT-team som därmed frigörs från dagliga operativa uppgifter för att kunna fokusera på innovation.   

We work your IT - you work your business!
 

Läs mer om hur våra molntjänster kan hjälpa ditt företag

Vi vet att varje organisation är unik och därför startas en kontakt alltid med ett samtal. Vi är redo att lyssna, så kontakta oss idag.