Konica Minoltas verksamhet och Covid-19.

Åtgärder för att kontrollera effekterna 9 oktober 2020. 
Kista, Sverige
 
Samtliga av våra europeiska verksamheter har vidtagit åtgärder för att uppfylla lokala krav och standarder. Vi sätter våra medarbetares, kunders och partners säkerhet i första hand. I Sverige följer vi även fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Många av oss arbetar fortfarande på distans. De som arbetar på kontoret påminns om standardreglerna (att hålla avstånd, sköta hygien etc) via specifika affischer, interna informationskanaler etc. Vår tjänstekraft på fältet följer naturligtvis även de uppsatta säkerhetsåtgärder vid eventuellt arbete i kunders egna lokaler.
 
Konica Minolta kan bistå kunder och partners till att forma den infrastruktur som krävs för att kunna fortsätta sina kärnverksamhetsprocesser. Oavsett geografisk anknytning. Vår interna arbetsgrupp för bevakning övervakar situationen och den aktuella utvecklingen i Europa och övriga världen.

----------------------------

17 mars 2020. 
Kista, Sverige
 
Då våra kunders verksamhet, såväl som våra medarbetares hälsa, har högsta prioritet vill vi försöka säkerställa att ni alla känner er informerade om situationen hos oss.
 
Många av våra MFP- och Produktionsprintrar tillverkas i två produktionsanläggningar i Kina, belägna i Wuxi och Dongguan. Sedan en tid har fabrikerna återupptagit sin verksamhet igen. Vi arbetar nu hårt för att komma ikapp de brister som skapades på grund av stängningen av dessa fabriker och andra effekter relaterade till Coronaviruset.

Vi kan dock inte utesluta att det kommer att bli vissa fortsatta förseningar och brister inom såväl leveranser som service, men vi arbetar fokuserat för att hålla påverkan på en så låg nivå som möjligt. Exakta uppgifter och med god framförhållning är i dagsläget svårt att ge, utan måste lämnas löpande.
 
Vi är dock övertygade om att våra välfyllda lager av reservdelar, förbrukningsvaror och maskiner i Europa kommer att räcka till för att uppfylla era krav på leverans inom en överskådlig framtid. Vi arbetar även med att hitta olika lösningar, exempelvis flygtransport från de kinesiska fabrikerna och lagren, för att även säkerställa tillgången framledes. För att skapa en så rättvis tillgång som möjligt, när det gäller reservdelar och förbrukningsvaror, har Konica Minolta på central nivå förbjudit ökad uppbyggnad av både lokala lager och kundlager.
 
Vår serviceorganisation kommer, för att minimera risken för smittspridning, att mer än vanligt försöka bistå kunder via remoteuppkopplingar samt per telefon. Men självklart går detta bara i ett begränsat antal fall, så våra fältinsatser kommer att fortgå.

Vår service- och supportorganisation inom IT Service arbetar normalt med remote service och underhåll, vilket även fungerar om någon ur personalen jobbar från hemmet. De uppdrag som kräver besök av IT-resurser fortgår som vanligt, men vid en förändrad situation kan väntetiden bli något längre.
 
Vi uppmuntrar alla våra anställda att vara extra observanta på sitt hälsotillstånd. Att stanna hemma när man är sjuk och jobba när man är frisk. Att alltid vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för att få och att sprida smittan. Exempelvis ökade hygienåtgärder, avbokning av deltagande i större evenemang, flyttning av möten till virtuella möten då det är möjligt är några exempel.
 
Vi ser över vår leverans- och tilldelningspolicy permanent och försöker att utnyttja vårt lager i hela den globala Konica Minolta-organisationen. Vi övervakar ständigt situationen och den aktuella utvecklingen samt planerar och vidtar åtgärder för att säkerställa tillgång och tillgänglighet framledes. Skulle något förändras, så kommer vi med omedelbar verkan att informera er om detta.

Vi har även upprättat en arbetsgrupp som noga övervakar situationen och den nuvarande utvecklingen i Kina, Europa och resten av världen. Konica Minolta har dessutom upprättat en global kontinuitetsplan för verksamheten som omfattar regelbunden fabriksöversyn, utvärdering av alternativa leverantörer osv. för att säkerställa en leverantörskedja som fungerar smidigt.

Ta gärna del av vår FAQ med lite mer praktiska detaljer!

Med en önskan om allas säkerhet och välmående,
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB