Tillbehör

Instrument Systems erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör till sina ljusmätare. Optiska sonder, mätadaptrar, ljuskällor och strömkällor - för att bara nämna några - finns tillgängliga för en mängd olika tillämpningar. De utökar kapaciteten hos CAS spektroradiometrar och gör dem till mångsidiga mätinstrument.

  • Testuttag och ljuskällor för reproducerbara mätuppställningar
  • Optiska prober för mätning av irradians, strålningsdensitet och luminans samt ljusintensitet
  • Konstantströmkälla med hög precision för ACS-kalibreringsstandarder från Instrument Systems

Lösningar

Lösningar

Är du en befintlig kund hos Instrument Systems?

Söker du hjälp eller service för din Instrument Systems-produkt?

Kontakta oss direkt och prata med en av dina supportrepresentanter!

Kontakta oss