Spektrometrar i CAS-serien

CAS-serien av avancerade array-spektrometrar från Instrument Systems utgör ett riktmärke inom spektral ljusmätningsteknik med hög precision, både för svaga ljuskällor och höga strålningsintensiteter. Deras användningsområde sträcker sig från referensinstrument i nationella kalibreringslaboratorier till 24/7 kontinuerlig mätning i produktionen. Särskilda kvalitetsegenskaper hos CAS spektroradiometer är kalibrering spårbar till PTB eller NIST och särskilt hög undertryckning av ströljus.

  • Högsta noggrannhet vid mätning och upprepning
  • Hög mätkänslighet, signaldynamik och stabilitet
  • Mycket korta integrationstider
  • Modellvarianter från UV till IR och för smalbandiga ljuskällor
  • Omfattande programvarupaket för laboratorie- och produktionstillämpningar

Är du en befintlig kund hos Instrument Systems?

Söker du hjälp eller service för din Instrument Systems-produkt?

Kontakta oss direkt och prata med en av dina supportrepresentanter!

Kontakta oss