Programvara

Programvarupaketen för styrning av våra ljusmätningssystem och utvärdering av mätresultat kännetecknas av enkel användning och ett brett spektrum av funktioner. De ger användaren bästa möjliga stöd vid genomförandet av specialiserade test- och kalibreringsuppgifter inom FoU, kvalitetskontroller i produktionslinjer eller mätningar på fältet.

  • Förvärv och utvärdering av spektrala mätdata för olika ljuskällor i labb och produktion
  • Programvarupaket för goniophotometrisk displaymätning
  • Omfattande 2D-analyser för Instrument Systems färgmätare för bildåtergivning

Är du en befintlig kund hos Instrument Systems?

Söker du hjälp eller service för din Instrument Systems-produkt?

Kontakta oss direkt och prata med en av dina supportrepresentanter!

Kontakta oss