Kalibrering

Instrument Systems lägger särskilt stor vikt vid mätresultatens metrologiska spårbarhet och erbjuder kalibrerade instrument med hög absolut mätnoggrannhet. Stabila LED-kalibreringsstandarder och tillvalskorrigering av ströljus för våra spektroradiometrar säkerställer dessutom tillförlitliga mätresultat.

  • LED-baserade kalibreringsstandarder i ACS-serien med hög stabilitet för verifiering av mätsystem
  • CAS-serien av spektroradiometrar med korrigering för ströljus med högsta optiska dynamik och noggrannhet

Är du en befintlig kund hos Instrument Systems?

Söker du hjälp eller service för din Instrument Systems-produkt?

Kontakta oss direkt och prata med en av dina supportrepresentanter!

Kontakta oss